×

Внимание

EU e-Privacy Directive

This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

View Privacy Policy

View e-Privacy Directive Documents

You have declined cookies. This decision can be reversed.

Насрочените тази седмица дела в съдилищата в Ямбол

Понеделник, 02 Декември 2019 05:39


АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ЯМБОЛ

 

1 Административно дело No 365/2019, VI състав ДОПК ЕТ Д.З. НАЧАЛНИК ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ, ДИРЕКЦИЯ ОД ПЛОВДИВ, ГД ФК В ЦУ НА НАП Докладчик:
СТОЯН Г. ВЪЛЧЕВ 27.11.2019 10:00
2 Административно дело No 268/2019, VI състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. С.Г.С.,
И.Д.С. ОБЩИНА ТУНДЖА-ГР.ЯМБОЛ Докладчик:
СТОЯН Г. ВЪЛЧЕВ 27.11.2019 10:30
3 Административно дело No 369/2019, VI състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди В.Х.А. ОУ СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ-ГР.СТРАЛДЖА,
Н.Е.П. Докладчик:
СТОЯН Г. ВЪЛЧЕВ 27.11.2019 10:30
4 Административно дело No 375/2019, VI състав КСО Е.М.И. ДИРЕКТОРА НА ТП НА НОИ-ГР.ЯМБОЛ Докладчик:
СТОЯН Г. ВЪЛЧЕВ 27.11.2019 11:00
5 Административно дело No 397/2019, I състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. ЕМ ДЖИ И КО ООД-ГР.ЯМБОЛ ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА ЯМБОЛ Докладчик:
ДИМИТРИНКА Х. СТАМАТОВА 2.12.2019 9:00
6 Административно дело No 400/2019, I състав Закон за подпомагане на земеделските производители Х.М.М. ДИРЕКТОРА НА ОД ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ-ГР.ЯМБОЛ Докладчик:
ДИМИТРИНКА Х. СТАМАТОВА 2.12.2019 9:15
7 Административно дело No 254/2019, III състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. С.К.П. ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА ЯМБОЛ Докладчик:
ВЪЛКО Д. ДРАГАНОВ 4.12.2019 9:30
8 Административно дело No 377/2019, III състав КСО М.Ж.Ш. ДИРЕКТОРА НА ТП НА НОИ-ГР.ЯМБОЛ Докладчик:
ВЪЛКО Д. ДРАГАНОВ 4.12.2019 9:30
9 Административно дело No 330/2019, III състав Закон за отбраната и въоръжените сили на РБ Т.Н.Н. КОМАНДИРА НА ЧЕТВЪРТИ АРТИЛЕРИЙСКИ ПОЛК-ГР.АСЕНОВГРАД Докладчик:
ВЪЛКО Д. ДРАГАНОВ 4.12.2019 11:00
10 КАНД No 154/2019, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Г.Д.Ш. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР-ГР.ЯМБОЛ Председател и докладчик:
ДИМИТРИНКА Х. СТАМАТОВА 5.12.2019 9:00
11 КАНД No 155/2019, I състав ЗАНН: НАП ЦУ НА НАП, ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ-БУРГАС-ГР.БУРГАС ЕТ Б.-П.Х. Председател:
ДИМИТРИНКА Х. СТАМАТОВА
Докладчик:
ВЪЛКО Д. ДРАГАНОВ 5.12.2019 9:00

 

ОКРЪЖЕН СЪД ЯМБОЛ
АНД No 290/2019, VI състав Производства по приложението на чл.78а НК ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ЯМБОЛ А.Щ.Р. Докладчик:
ГЕРГАНА Ж. КОНДОВА 3.12.2019 9:30
13 Гражданско дело (В) No 162/2018, I състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение С.Б.Й. И.И.И.,
Д.Г.Р.,
Е.И.И.,
М.Г.И.,
И.Г.И. Председател:
КРАСИМИРА В. ТАГАРЕВА
Докладчик:
МАРТИНА И. КИРОВА 3.12.2019 10:00
14 Гражданско дело (В) No 250/2019, I състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Д.С.М. ЕОС МАТРИКС ЕООД Председател:
КРАСИМИРА В. ТАГАРЕВА
Докладчик:
КАЛИНА Г. ПЕЙЧЕВА 3.12.2019 10:00
15 Гражданско дело (В) No 255/2019, I състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение ЕТ М.7.М.И. ВАНИНА СТРОЙ ООД Председател:
КРАСИМИРА В. ТАГАРЕВА
Докладчик:
КАЛИНА Г. ПЕЙЧЕВА 3.12.2019 10:00
16 Гражданско дело (В) No 279/2019, I състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД С.Д.Г. Председател:
КРАСИМИРА В. ТАГАРЕВА
Докладчик:
КАЛИНА Г. ПЕЙЧЕВА 3.12.2019 10:00
17 Гражданско дело (В) No 297/2019, I състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ПРОФИ КРЕДИТ БЪЛГАРИЯ ЕООД И.А.М. Председател:
КРАСИМИРА В. ТАГАРЕВА
Докладчик:
КАЛИНА Г. ПЕЙЧЕВА 3.12.2019 10:00
18 Гражданско дело (В) No 302/2019, I състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Й.И.М. ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ ЕАД Председател:
КАЛИНА Г. ПЕЙЧЕВА
Докладчик:
МАРТИНА И. КИРОВА 3.12.2019 10:30
19 Гражданско дело (В) No 307/2019, I състав Иск за установяване на трудов стаж В.А.Б. ТП НА НОИ СОЦ.ОСИГУРЯВАНЕ ЯМБОЛ Председател:
КРАСИМИРА В. ТАГАРЕВА
Докладчик:
МАРТИНА И. КИРОВА 3.12.2019 10:30
20 ВНОХД No 293/2019, II състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества С.Т.С. ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ЯМБОЛ Председател:
ДИАНА Д. ФАРФАРОВА
Докладчик:
ПЕТРАНКА С. ЖЕКОВА 4.12.2019 9:30
21 ВНОХД No 308/2019, I състав Квалифицирани състави на кражба И.А.И. ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ЯМБОЛ,
Д.И.Д. Председател:
ПЕТРАНКА С. ЖЕКОВА
Докладчик:
ИВАН Д. ИВАНОВ 4.12.2019 9:30
22 Търговско дело No 105/2019, VII състав Молба за откриване на производство по несъстоятелност ЕТ Ж.И.2. Докладчик:
МАРТИНА И. КИРОВА 4.12.2019 10:00
23 Търговско дело No 1/2019, VII състав Иск за прекратяване на ТД по съдебен ред СТАВЕН АД БОРОВЕЦ-КОС ЕООД Докладчик:
МАРТИНА И. КИРОВА 4.12.2019 10:30
24 Търговско дело No 2/2019, VII състав Иск за прекратяване на ТД по съдебен ред СТАВЕН АД БОРОВЕЦ ИНВЕСТ 2012 ЕООД Докладчик:
МАРТИНА И. КИРОВА 4.12.2019 10:45
25 НОХД No 296/2019, III състав Използване на платежен инструмент с неверни данни или без съгласието на титуляра ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ЯМБОЛ К.М.В.

Read 312 times
Rate this item
(0 votes)
Copyright © 2019 Актуални новини за Ямбол. Следете последните новини от днес за Ямбол.. All rights reserved.
designed by Nuevvo