×

Внимание

EU e-Privacy Directive

This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

View Privacy Policy

View e-Privacy Directive Documents

You have declined cookies. This decision can be reversed.

Мобилно приложение VOX KNSB събира  сигнали за некоректни и добри работодатели

Четвъртък, 05 Септември 2019 12:48

Един от най-наболелите проблеми за икономиката, както на България, така и на другите европейски страни, е значителният дял на „сивата“ икономика и в частност недекларираният труд. Въпреки, че данните за дела на сивата икономика в България показват тенденция на подобрение – композитният индекс „Икономика на светло“ бележи нарастване с над 14 процентни пункта за последните 8 години (64,59% през 2010г. до 79,10% през 2018г.), все още около 21% от българската икономика може да бъде окачествена като „сива“. В номинално изражение това означава, че сивият сектор у нас е в размер на около 23 млрд.лв. годишно (при  БВП за 2018 г. от почти 108 млрд.лв. по текущи цени).

КНСБ от години се бори срещу сивия сектор в икономиката. Последната инициатива е кампанията "Сивото убива".  Тя се фокусира върху борбата със сивата икономика в четири от секторите с най-голямо наличие на недеклариран труд и „сиви“ практики в България - ремонт и поддръжка на моторни превозни средства, строителство, селско стопанство и лека промишленост.

Кампанията „Сивото убива!“ се реализира в рамките на проект №BG05SFOP001-2.009-0174 „Активно гражданско участие за превенция и ограничаване на недекларираната заетост в България“, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. В рамките на кампанията ще бъдат проведени 27 регионални информационни кампании в цялата страна чрез мобилни информационни центрове, които имат за цел да повишим обществената осведоменост и да насърчим гражданското участие в процесите и политиките за ограничаване и превенция на недекларираната заетост в България.

В рамките на проекта беше разработено и новото мобилно приложение на КНСБ, което помага на работници и клиенти да подават сигнали срещу некоректни практики на работодатели и фирми, както и да споделят позитивни примери за мястото, на което работят. VOX KNSB вече е налично във всички платформи за мобилни приложения – за Android и Iphone.

Мобилната апликация е VOX KNSB е уникална, абсолютно безплатна услуга, която позволява на всеки да подаде сигнал до КНСБ, а оттам и до всички държавни институции за нередности или позитивни примери както на работното си място, така и в търговски обекти, в които е получил лоша услуга или пък е забелязал измама за фиска.

Анонимността на подалите сигнала е абсолютно гарантирана и единствено администраторите на КНСБ разполагат с данните на подателя. VOX KNSB позволява сигналите, които се подават, да стигат до голяма група от хора, които могат да ги подкрепят, споделят в социалните мрежи или просто да следят какво се случва с решенията на проблема. За да се гарантира автентичността на сигнала, може да бъде приложен снимков материал, а приложението автоматично регистрира локацията, откъдето се подава.

До момента мобилното приложение е свалено над 10000  пъти и са подадени около 50 сигнала. По всеки един се извършва проверка и подателите ще бъдат уведомени за резултатите. Сигналите, които се подават, могат да бъдат споделяни в социалните мрежи и варират от заплата в плик, през липса на трудов договор до неиздаване на касови бележки. Вече има и първи разрешен сигнал чрез мобилното приложение – за неплатени заплати, като след намесата на ГИТ е констатирано нарушение и е направено предписание към работодателя за изплащане на заплатите.

Повече информация за кампанията и мобилното приложение може да намерите на електронната платформа: www.sivotoubiva.bg .

Допълнителна информация:

  • • Недекларираният труд предизвиква индивидуални, социални и икономически дефекти. На индивидуално ниво - изключва работниците от защитата на трудовото право и социалното осигуряване. На социално ниво - представлява опит да се отричат човешките права и особено достойните условия на труд. На икономическо ниво - възпрепятстват се политиките, ориентирани към растеж, уврежда държавата поради липса на приходи, създава сериозни рискове за устойчивостта на европейския социален модел. В дългосрочен план се намалява качеството на работа, качеството на продукцията, но и националната конкурентоспособност на световния пазар.
    • Недекларираният труд у нас е близо 16 на сто, при средно равнище в ЕС около 11, 6 на сто. Най-засегнатите сектори от това явление са селското стопанство, където почти всеки втори е в сивата икономика, строителството и леката промишленост, особено в шивашкия сектор. Индустрията е един от секторите с най-нисък „сив“ дял – под 9 на сто. По данни на Международната организация на труда делът на лицата в неформална заетост у нас е 15.9% при средно равнище за ЕС - 16.3%.
  • Повишава са броят на пътните инциденти, причинени от неизправни автомобили, поради неправилни и некачествени ремонти и поддръжка, извършени от нискоквалифициран персонал и с резервни авточасти със съмнително качество. В България около 80 на сто от сервизите са в „сивия” сектор, предлагат услуги със съмнително качество и застрашават човешки живот.
  • Един от секторите, които допринасят за големия дял на недекларираната заетост е строителството, където делът на скритата икономика е около 40 %, а при довършителните и ремонтни работи в дома е над 60 процента според получената информация от Федерацията на независимите строителни синдикати към КНСБ.
  • Селското стопанство е секторът с най-високо равнище на неформална заетост - оценена на повече от 90%; по-малък е съответният процент в индустрията (57.2%) и в сектора на услугите (47.2%). Макар и не всички неформални работници да попадат в категорията на бедните, то бедността е едновременно причина и последица от неформалността.
Read 260 times
Rate this item
(0 votes)
Copyright © 2019 Актуални новини за Ямбол. Следете последните новини от днес за Ямбол.. All rights reserved.
designed by Nuevvo