×

Внимание

EU e-Privacy Directive

This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

View Privacy Policy

View e-Privacy Directive Documents

You have declined cookies. This decision can be reversed.

Насрочени заседания в съдилищата в Ямбол тази седмица

Понеделник, 08 Юли 2019 06:56

Административен съд

Административно дело No 231/2019, I състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди К.И.К. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР-ГР.ТЪРГОВИЩЕ Докладчик:
ДИМИТРИНКА Х. СТАМАТОВА 8.7.2019 9:00
19 Административно дело No 325/2018, V състав Закон за данък върху добавената стойност М.Й.М. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОДОП БУРГАС Докладчик:
ВАНЯ Г. БЯНОВА 9.7.2019 9:30
20 Административно дело No 148/2019, V състав Закон за данък върху добавената стойност ИНТЕРАГРО СЛИВЕН ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОДОП БУРГАС Докладчик:
ВАНЯ Г. БЯНОВА 9.7.2019 9:30
21 Административно дело No 190/2019, V състав Закон за подпомагане на земеделските производители ПЕЛИКАН АГРО ЕООД ЗАМ.ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ-ГР.СОФИЯ Докладчик:
ВАНЯ Г. БЯНОВА 9.7.2019 9:30
22 Административно дело No 213/2019, V състав Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ БРАЯН ТЕРМОИЗОЛ ЕООД ЗАМ.МИНИСТЪРА НА МТСП-РЪКОВОДИТЕЛ НА УО НА ОП РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ 2014-2020 В МТСП Докладчик:
ВАНЯ Г. БЯНОВА 9.7.2019 10:00
23 Административно дело No 216/2019, V състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Г.Д.Г. НАЧАЛНИК ГРУПА КЪМ ОД НА МВР ЯМБОЛ, СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ ЯМБОЛ Докладчик:
ВАНЯ Г. БЯНОВА 9.7.2019 10:00
24 Административно дело No 149/2019, V състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. И.И.Д. ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА ЯМБОЛ Докладчик:
ВАНЯ Г. БЯНОВА 9.7.2019 10:30
25 Административно дело No 223/2019, V състав ДОПК МАГИ-ЖЕЛЯЗКОВ ЕООД НАЧАЛНИК ОТДЕЛ ОД БУРГАС-ДИРЕКЦИЯ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ,ГД ФИСКАЛЕН КОНТРОЛ В ЦУ НА НАП-ГР. БУРГАС Докладчик:
ВАНЯ Г. БЯНОВА 9.7.2019 10:30
26 Административно дело No 236/2019, V състав Закон за достъп до обществена информация А.М.А. СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА ЯМБОЛ Докладчик:
ВАНЯ Г. БЯНОВА 9.7.2019 11:00
27 Административно дело No 124/2019, VI състав Закон за данък върху добавената стойност 02 ЕООД ДИРЕКТОРА НА ДИРЕКЦИЯ ОДОП-БУРГАС ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
СТОЯН Г. ВЪЛЧЕВ 10.7.2019 9:30
28 Административно дело No 204/2019, VI състав ДОПК Д.Д.Д. НАЧАЛНИК ОТДЕЛ ОД БУРГАС-ДИРЕКЦИЯ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ,ГД ФИСКАЛЕН КОНТРОЛ В ЦУ НА НАП-ГР. БУРГАС Докладчик:
СТОЯН Г. ВЪЛЧЕВ 10.7.2019 9:30
29 Административно дело No 205/2019, VI състав ДОПК З.Б.С. НАЧАЛНИК ОТДЕЛ ОД БУРГАС-ДИРЕКЦИЯ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ,ГД ФИСКАЛЕН КОНТРОЛ В ЦУ НА НАП-ГР. БУРГАС Докладчик:
СТОЯН Г. ВЪЛЧЕВ 10.7.2019 9:30
30 Административно дело No 100/2018, VI състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди ЕТ Е.-П.-Е.С.-Г..Б. ОБЩИНА ПРИМОРСКО-ГР.ПРИМОРСКО,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ГР.ПРИМОРСКО Докладчик:
СТОЯН Г. ВЪЛЧЕВ 10.7.2019 10:00
31 Административно дело No 224/2019, VI състав ДОПК МАГИ-ЖЕЛЯЗКОВ ЕООД НАЧАЛНИК ОТДЕЛ ОД БУРГАС-ДИРЕКЦИЯ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ,ГД ФИСКАЛЕН КОНТРОЛ В ЦУ НА НАП-ГР. БУРГАС Докладчик:
СТОЯН Г. ВЪЛЧЕВ 10.7.2019 10:00
32 Административно дело No 232/2019, VI състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Д.К.Д. КМЕТА НА ОБЩИНА ЯМБОЛ-ГР.ЯМБОЛ Докладчик:
СТОЯН Г. ВЪЛЧЕВ 10.7.2019 10:30
33 Административно дело No 234/2019, VI състав Закон за семейни помощи за деца В.Н.К. ДИРЕКТОРА НА ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ-ЯМБОЛ Докладчик:
СТОЯН Г. ВЪЛЧЕВ 10.7.2019 10:30
34 Административно дело No 157/2019, VI състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. ПРЕДИЯ ЕООД ОБЩИНА БОЛЯРОВО-ГР.БОЛЯРОВО Докладчик:
СТОЯН Г. ВЪЛЧЕВ 10.7.2019 11:30
35 КАНД No 67/2019, II състав ЗАНН: Агенция „Митници” И.Я. МИТНИЦА БУРГАС-ТМУ-БУРГАС Председател:
ВЪЛКО Д. ДРАГАНОВ
Докладчик:
СТОЯН Г. ВЪЛЧЕВ 11.7.2019 9:30
36 КАНД No 82/2019, II състав ЗАНН: КЗП КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ-РД ГР.БУРГАС АЛЕКС ЕМ-2018 ООД Председател:
ВАНЯ С. ИВАНОВА
Докладчик:
ВАНЯ Г. БЯНОВА 11.7.2019 9:30
37 КАНД No 83/2019, II състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Н.Х.Н. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР-ГР.ЯМБОЛ Председател:
ВАНЯ С. ИВАНОВА
Докладчик:
СТОЯН Г. ВЪЛЧЕВ 11.7.2019 9:30
38 КАНД No 84/2019, I състав ЗАНН: КЗП КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ-РД ГР.БУРГАС СТОИЛОВА 2005 ЕООД Председател:
ВАНЯ С. ИВАНОВА
Докладчик:
СТОЯН Г. ВЪЛЧЕВ 11.7.2019 9:30
39 КАНД No 86/2019, II състав ЗАНН: МВР И.В.А. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР-ГР.ХАСКОВО Председател:
ВАНЯ С. ИВАНОВА
Докладчик:
ВАНЯ Г. БЯНОВА 11.7.2019 9:30
40 Административно дело No 247/2018, V състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Н.Г.Ч.,
Г.С.Ч. ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА ЯМБОЛ Докладчик:
ВАНЯ Г. БЯНОВА 11.7.2019 10:30
41 Административно дело No 127/2019, V състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Н.И.Н.,
С.И.М.,
П.Й.Б.,
З.М.С.,
Д.С.Ч.,
Р.А.С.,
С.П.С. ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА ЯМБОЛ Докладчик:
ВАНЯ Г. БЯНОВА 11.7.2019 10:30
42 Административно дело No 126/2019, V състав Закон за кадастъра и имотния регистър ОБЩИНА ЯМБОЛ-ГР.ЯМБОЛ НАЧАЛНИК-СЛУЖБА ГЕОДЕЗИЯ,КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР-ГР.ЯМБОЛ Докладчик:
ВАНЯ Г. БЯНОВА 11.7.2019 11:00
43 Административно дело No 130/2019, IV състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Х.П.К.,
Т.Х.Я. ОБЩИНА БОЛЯРОВО-ГР.БОЛЯРОВО Докладчик:
ВАНЯ С. ИВАНОВА 12.7.2019 9:30
44 Административно дело No 201/2019, IV състав Закон за здравното осигуряване (вкл.разноски за лечение) МБАЛ СВ.ИВАН РИЛСКИ ЕООД-ГР.ЕЛХОВО ДИРЕКТОРА НА РАЙОННА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА-ГР.ЯМБОЛ Докладчик:
ВАНЯ С. ИВАНОВА 12.7.2019 9:30
45 Административно дело No 199/2019, IV състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. САКАРЕЛА ООД ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА ЯМБОЛ Докладчик:
ВАНЯ С. ИВАНОВА 12.7.2019 10:00
46 Административно дело No 181/2019, IV състав Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ П.С.И. ДИРЕКТОРА НА ОД ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ-ГР.ЯМБОЛ Докладчик:
ВАНЯ С. ИВАНОВА 12.7.2019 10:30
47 Административно дело No 233/2019, IV състав КСО С.Т.К. ДИРЕКТОРА НА ТП НА НОИ-ГР.СЛИВЕН Докладчик:
ВАНЯ С. ИВАНОВА 12.7.2019 10:45
48 Административно дело No 196/2019, IV състав Закон за държавната собственост и Закон за общинската собственост - конкурси Д.А.М. КМЕТА НА ОБЩИНА ЯМБОЛ-ГР.ЯМБОЛ Докладчик:
ВАНЯ С. ИВАНОВА 12.7.2019 1

 

ОКРЪЖЕН СЪД
Търговско дело No 34/2019, I състав Иск за установяване съществуване на неприето или несъществуване на прието вземане, възражения по ЗБН МАРШАЛ КРЕДИТ ГРУП ООД ЕЛИ КОМЕРС ЕООД - В НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ Докладчик:
НИКОЛАЙ Е. ИВАНОВ 8.7.2019 9:30
19 Търговско дело No 43/2019, I състав Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/. АЛИАНЦ БАНК БЪЛГАРИЯ АД ВК ЕЛТОН ВЕЗНИ Докладчик:
НИКОЛАЙ Е. ИВАНОВ 8.7.2019 9:30
20 Гражданско дело (В) No 124/2019, II състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Р.Х.Т.,
Х.Т.П. Т.Х.П. Председател и докладчик:
КРАСИМИРА В. ТАГАРЕВА 9.7.2019 9:30
21 Гражданско дело (В) No 184/2019, II състав Делба С.П.С. Т.Х.С.,
Х.Т.С.,
П.Т.М.,
АГРОЛЕНД ПРОПЪРТИЙС ЕООД Председател и докладчик:
КРАСИМИРА В. ТАГАРЕВА 9.7.2019 9:30
22 Гражданско дело (В) No 187/2019, II състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Т.П.С. Ц.З.Д. Председател и докладчик:
КРАСИМИРА В. ТАГАРЕВА 9.7.2019 9:30
23 НОХД No 167/2019, III състав Квалифицирани състави на грабеж - чл.199 ал.1 НК ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ЯМБОЛ Я.Р.В. Докладчик:
ПЕТРАНКА С. ЖЕКОВА 9.7.2019 9:30
24 Гражданско дело (В) No 163/2019, II състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ПРОФИ КРЕДИТ БЪЛГАРИЯ ЕООД Д.Д.С. Председател:
КРАСИМИРА В. ТАГАРЕВА
Докладчик:
НИКОЛАЙ Е. ИВАНОВ 9.7.2019 9:45
25 Гражданско дело (В) No 167/2019, II състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ПРОФИ КРЕДИТ БЪЛГАРИЯ ЕООД Д.Т.М. Председател:
КРАСИМИРА В. ТАГАРЕВА
Докладчик:
НИКОЛАЙ Е. ИВАНОВ 9.7.2019 9:45
26 Гражданско дело (В) No 175/2019, II състав Иск за разваляне на договор с предмет вещно право върху недвижим имот и др. договори; иск за отмяна на дарение А.Я.М. М.П.У. Председател:
КРАСИМИРА В. ТАГАРЕВА
Докладчик:
НИКОЛАЙ Е. ИВАНОВ 9.7.2019 9:45
27 Гражданско дело (В) No 154/2019, VI състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Г.М.М. И.С.М. Председател:
КРАСИМИРА В. ТАГАРЕВА
Докладчик:
ВЕСЕЛА К. СПАСОВА 9.7.2019 10:00
28 Гражданско дело (В) No 161/2019, II състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Р.И.И. ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД Председател:
КРАСИМИРА В. ТАГАРЕВА
Докладчик:
ВЕСЕЛА К. СПАСОВА 9.7.2019 10:00
29 Гражданско дело (В) No 179/2019, II състав Искове за развод и недействителност на брака Д.С.Б. Р.Т.Б. Председател:
КРАСИМИРА В. ТАГАРЕВА
Докладчик:
ВЕСЕЛА К. СПАСОВА 9.7.2019 10:00
30 Гражданско дело (В) No 169/2019, I състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение П.Д.А.,
ТИ БИ АЙ БАНК ЕАД Председател:
КРАСИМИРА В. ТАГАРЕВА
Докладчик:
КАЛИНА Г. ПЕЙЧЕВА 9.7.2019 10:15
31 ЧНД No 178/2019, III състав Производство за определяне на общо наказание по чл. 23-27 НК (кумулации – чл. 306, ал. 1, т. 1 НПК) ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ЯМБОЛ И.Т.Г. Докладчик:
ПЕТРАНКА С. ЖЕКОВА 9.7.2019 14:00
32 ВНОХД No 126/2019, I състав Кражба в големи размери В.Б.Б. ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ЯМБОЛ,
Д.Г.Д.,
К.Д.Д. Председател:
ВАСИЛ М. ПЕТКОВ
Докладчик:
ПЕТРАНКА С. ЖЕКОВА 10.7.2019 9:30
33 ВНОХД No 185/2019, II състав Кражба И.С.М. ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ЯМБОЛ,
ЛАЛКОВЦИТЕ ЕООД Председател:
ВАСИЛ М. ПЕТКОВ
Докладчик:
ГЕРГАНА Ж. КОНДОВА 10.7.2019 9:30
34 НОХД No 158/2019, IV състав Причиняване на смърт при управление на МПС в квалифицирани случаи ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ЯМБОЛ А.Я.К. Докладчик:
ВАСИЛ М. ПЕТКОВ 11.7.2019 10:00
35 Търговско дело No 14/2019, II състав Иск за прекратяване на ТД по съдебен ред ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ЯМБОЛ ФИНАНСОВА КЪЩА МАКС ГРУП ЕООД Докладчик:
КРАСИМИРА В. ТАГАРЕВА 11.7.2019 10:30
36 Търговско дело No 27/2019, II състав Иск за прекратяване на ТД по съдебен ред ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ЯМБОЛ ДИЯНА - СЛЪНЧЕВ БРЯГ ЕООД Докладчик:
КРАСИМИРА В. ТАГАРЕВА 11.7.2019 10:30
37 НОХД No 173/2019, VI състав Контрабанда по чл. 242, ал.1, б. а, б, в, д, е, ж, з НК ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ЯМБОЛ З.Р.М. Докладчик:
ГЕРГАНА Ж. КОНДОВА 11.7.2019 13:30
38 НОХД No 169/2019, I състав Контрабанда по чл. 242, ал.1, б. а, б, в, д, е, ж, з НК ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ЯМБОЛ В.Х. Докладчик:
ДИАНА Д. ФАРФАРОВА 12.7.2019 9:30
39 Гражданско дело No 57/2019, III състав Искове по ЗОПДНПИ КОМИСИЯ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО Л.М.Й.,
Н.О.Й.,
Г.Л.М. Докладчик:
РОСИЦА С. СТОЕВА 12.7.2019 10:00

 

НАСРОЧЕНИТЕ ДЕЛА В РС ЯМБОЛ СА С ПОСЛЕДНА ДАТА 21 ЮНИ
в сайта. Там и публикуваните Решения са до 10 юни...

Read 297 times
Rate this item
(0 votes)
Copyright © 2019 Актуални новини за Ямбол. Следете последните новини от днес за Ямбол.. All rights reserved.
designed by Nuevvo