×

Внимание

EU e-Privacy Directive

This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

View Privacy Policy

View e-Privacy Directive Documents

You have declined cookies. This decision can be reversed.

Насрочени тази седмица съдебни заседания

Понеделник, 10 Юни 2019 08:38

Адмнистративен съд

Административно дело No 147/2019, I състав Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ ТЕТБРЮЛЕ 2 ООД ЗАМ.МИНИСТЪР НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА-РЪКОВОДИТЕЛ НА УО НА ОПРЧР-ГР.СОФИЯ Докладчик:
ДИМИТРИНКА Х. СТАМАТОВА 10.6.2019 9:00
2 Административно дело No 325/2018, V състав Закон за данък върху добавената стойност М.Й.М. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОДОП БУРГАС Докладчик:
ВАНЯ Г. БЯНОВА 11.6.2019 9:30
3 Административно дело No 148/2019, V състав Закон за данък върху добавената стойност ИНТЕРАГРО СЛИВЕН ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОДОП БУРГАС Докладчик:
ВАНЯ Г. БЯНОВА 11.6.2019 10:00
4 Административно дело No 154/2019, V състав Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ ОБЩИНА БОЛЯРОВО-ГР.БОЛЯРОВО ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ-ГР.СОФИЯ Докладчик:
ВАНЯ Г. БЯНОВА 11.6.2019 10:30
5 Административно дело No 155/2019, V състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди МАКСИМА ТРАНС ЕООД ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ Докладчик:
ВАНЯ Г. БЯНОВА 11.6.2019 10:30
6 Административно дело No 149/2019, V състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. И.И.Д. ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА ЯМБОЛ Докладчик:
ВАНЯ Г. БЯНОВА 11.6.2019 11:00
7 Административно дело No 164/2019, V състав Закон за семейни помощи за деца М.Н.П. ДИРЕКТОРА НА ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ-ЯМБОЛ Докладчик:
ВАНЯ Г. БЯНОВА 11.6.2019 11:00
8 Административно дело No 157/2019, VI състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. ПРЕДИЯ ЕООД ОБЩИНА БОЛЯРОВО-ГР.БОЛЯРОВО Докладчик:
СТОЯН Г. ВЪЛЧЕВ 12.6.2019 10:00
9 Административно дело No 171/2019, VI състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди КРАСИ ЕООД ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР-ГР.ЯМБОЛ Докладчик:
СТОЯН Г. ВЪЛЧЕВ 12.6.2019 10:00
10 Административно дело No 180/2019, VI състав Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ ОБЩИНА ЯМБОЛ-ГР.ЯМБОЛ РЪКОВОДИТЕЛ НА УО НА ОПОС 2014-2020 В МОСВ-ГЛ.ДИРЕКТОР НА ГЛ.ДИРЕКЦИЯ ОПОС-ГР.СОФИЯ Докладчик:
СТОЯН Г. ВЪЛЧЕВ 12.6.2019 10:30
11 Административно дело No 182/2019, VI състав Закон за местното самоуправление и местната администрация ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ-ГР.ХАСКОВО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ГР.ТОПОЛОВГРАД Докладчик:
СТОЯН Г. ВЪЛЧЕВ 12.6.2019 10:30
12 Административно дело No 145/2019, VI състав Закон за подпомагане на земеделските производители ЖАК 65 ЕООД ЗАМ.ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ-ГР.СОФИЯ Докладчик:
СТОЯН Г. ВЪЛЧЕВ 12.6.2019 11:00
13 КАНД No 63/2019, II състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата П.И.П. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР-ГР.ЯМБОЛ Председател:
ДИАНА Т. ПЕТКОВА
Докладчик:
ВАНЯ Г. БЯНОВА 13.6.2019 9:30
14 КАНД No 64/2019, II състав Други по ЗАНН С.Т.С. АГЕНЦИЯ ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА-ГР.СОФИЯ Председател и докладчик:
ДИАНА Т. ПЕТКОВА 13.6.2019 9:30
15 КАНД No 66/2019, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата И.И.Г. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР-ГР.ЯМБОЛ Председател:
ДИАНА Т. ПЕТКОВА
Докладчик:
СТОЯН Г. ВЪЛЧЕВ 13.6.2019 9:30
16 КАНД No 67/2019, II състав ЗАНН: Агенция „Митници” И.Я. МИТНИЦА БУРГАС-ТМУ-БУРГАС Председател:
ДИАНА Т. ПЕТКОВА
Докладчик:
СТОЯН Г. ВЪЛЧЕВ 13.6.2019 9:30
17 КАНД No 68/2019, II състав ЗАНН: Агенция „Митници” Х.И.Й. МИТНИЦА БУРГАС-ТМУ-БУРГАС Председател и докладчик:
ДИАНА Т. ПЕТКОВА 13.6.2019 9:30
18 Административно дело No 163/2019, VI състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави РЕЙСЪР АУТО ЕООД ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ГР.ТОПОЛОВГРАД Докладчик:
СТОЯН Г. ВЪЛЧЕВ 13.6.2019 10:00
19 Административно дело No 173/2019, II състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА-ГР.ЯМБОЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ГР.ЯМБОЛ Докладчик:
ДИАНА Т. ПЕТКОВА 13.6.2019 10:00
20 Административно дело No 177/2019, V състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави РЕНИ ЛЕФТЕРОВА-ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - ГР. ЯМБОЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ГР.БОЛЯРОВО Докладчик:
ВАНЯ Г. БЯНОВА 13.6.2019 10:00
21 Административно дело No 137/2019, IV състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. И.И.Д. КМЕТА НА ОБЩИНА ЯМБОЛ-ГР.ЯМБОЛ Докладчик:
ВАНЯ С. ИВАНОВА 14.6.2019 9:30
22 Административно дело No 161/2019, IV състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 С.М.З. НАЧАЛНИК СЕКТОР КЪМ ОДМВР ПЛЕВЕН, СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ-ГР.ПЛЕВЕН Докладчик:
ВАНЯ С. ИВАНОВА 14.6.2019 10:00
23 Административно дело No 181/2019, IV състав Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ П.С.И. ДИРЕКТОРА НА ОД ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ-ГР.ЯМБОЛ Докладчик:
ВАНЯ С. ИВАНОВА 14.6.2019 10:30
24 Административно дело No 135/2019, IV състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди М.К.М. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР-ГР.ЯМБОЛ Докладчик:
ВАНЯ С. ИВАНОВА 14.6.2019 10:45

ОКРЪЖЕН СЪД

Гражданско дело (В) No 136/2019, II състав Искове по СК - издръжка, изменение И.П.И.,
М.П.И. П.И.И. Председател и докладчик:
КРАСИМИРА В. ТАГАРЕВА 11.6.2019 9:30
2 Гражданско дело (В) No 147/2019, II състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение АВЕКС ЕООД ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД Председател и докладчик:
КРАСИМИРА В. ТАГАРЕВА 11.6.2019 9:30
3 Гражданско дело (В) No 165/2019, II състав Искове по СК - издръжка, изменение Й.Г.М. С.С.М. Председател и докладчик:
КРАСИМИРА В. ТАГАРЕВА 11.6.2019 9:30
4 Гражданско дело (В) No 134/2019, II състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Г.Н.Ч. ФРОНТЕКС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЕАД Председател:
РОСИЦА С. СТОЕВА
Докладчик:
НИКОЛАЙ Е. ИВАНОВ 11.6.2019 9:45
5 Гражданско дело (В) No 139/2019, II състав Искове, основани на неоснователно обогатяване Г.И.Д.,
Й.Т.Й. И.М.И. Председател:
КРАСИМИРА В. ТАГАРЕВА
Докладчик:
НИКОЛАЙ Е. ИВАНОВ 11.6.2019 9:45
6 Гражданско дело (В) No 122/2019, II състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ПРОФИ КРЕДИТ БЪЛГАРИЯ ЕООД Х.И.И. Председател:
КРАСИМИРА В. ТАГАРЕВА
Докладчик:
ВЕСЕЛА К. СПАСОВА 11.6.2019 10:00
7 Гражданско дело (В) No 154/2019, VI състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Г.М.М. И.С.М. Председател:
КРАСИМИРА В. ТАГАРЕВА
Докладчик:
ВЕСЕЛА К. СПАСОВА 11.6.2019 10:00
8 Гражданско дело (В) No 164/2019, II състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Н.П.Л. П.Н.К. Председател:
КРАСИМИРА В. ТАГАРЕВА
Докладчик:
ВЕСЕЛА К. СПАСОВА 11.6.2019 10:00
9 НОХД No 77/2019, I състав Квалифицирани състави на контрабанда ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ЯМБОЛ Г.К.Т.,
Г.Ш.,
С.Н.П. Докладчик:
ДИАНА Д. ФАРФАРОВА 11.6.2019 10:30
10 ВНОХД No 68/2019, II състав Средна телесна повреда С.М.Т.,
Д.Д.И.,
ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ЯМБОЛ С.М.Т. Председател и докладчик:
ВАСИЛ М. ПЕТКОВ 12.6.2019 9:30
11 ВНЧХД No 124/2019, II състав Клевета и квалифицирана клевета Г.Н.Г. В.М.В. Председател:
ВАСИЛ М. ПЕТКОВ
Докладчик:
ГЕРГАНА Ж. КОНДОВА 12.6.2019 9:30
12 ВНОХД No 142/2019, II състав Квалифицирани състави на кражба Д.Ж.Й. ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ЯМБОЛ,
СИЛМА 60 ООД Председател и докладчик:
ВАСИЛ М. ПЕТКОВ 12.6.2019 9:30
13 Търговско дело No 54/2018, IV състав Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/. М.Д.Я. ЗАД АРМЕЕЦ АД-СОФИЯ Докладчик:
КАЛИНА Г. ПЕЙЧЕВА 12.6.2019 10:30
14 ВЧНД No 162/2019, II състав Производство по искания за задължително настаняване и лечение по чл. 154,ал. 2 и 3 и по чл. 157 от Закона за здравето М.И.Г. ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ЯМБОЛ Председател и докладчик:
ВАСИЛ М. ПЕТКОВ 12.6.2019 11:00
15 АНД No 38/2019, I състав Производства по чл. 83а от ЗАНН ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ЯМБОЛ ДЕ МИРА 2012 ЕООД Докладчик:
ДИАНА Д. ФАРФАРОВА 13.6.2019 10:00
16 Търговско дело No 90/2017, VI състав Молба за откриване на производство по несъстоятелност МАГИ -ВАСИЛЕВА ЕООД,
НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ КЪМ МФ-ГР.СОФИЯ,
ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД Докладчик:
ВЕСЕЛА К. СПАСОВА 13.6.2019 11:00
17 НОХД No 127/2019, IV състав Подкуп на длъжностно лице, заемащо отговорно служебно положение, включително съдия, съдебен заседател, прокурор или следовател ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ЯМБОЛ П.В.П. Докладчик:
ВАСИЛ М. ПЕТКОВ 14.6.2019 10:00

 

НАСРОЧЕНИТЕ ДЕЛА НА РАЙОННИЯ СЪД ЛИПСВАТ
КАКТО И ОЗАДАЧАвАЩО ЗАЩО ТОЧНО ДЕЛАТА МЕЖДУ 19 И 31 АПРИЛ.
КАКВО ЛИ ДЕЛО КРИЯТ ТАМ ИЛИ СА ИЗГУБИЛИ МАСИВА?

Read 394 times
Rate this item
(0 votes)
Copyright © 2020 Актуални новини за Ямбол. Следете последните новини от днес за Ямбол.. All rights reserved.
designed by Nuevvo