×

Внимание

EU e-Privacy Directive

This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

View Privacy Policy

View e-Privacy Directive Documents

You have declined cookies. This decision can be reversed.

ЯАС отмени наложена на община Ямбол санкция за непостроената още Пречиствателна станция

Събота, 18 Май 2019 02:44


Присъдата не е окончателна, предстои обжалване нън Върховния админстративен съд.  Става дума за 47 хиляди лева без ДДС. Външен юрист е защитавал интересите на Ямбол. За разноските по делото, общината ще получи 2790лева. /колко ще му бъдат платени, обаче, зависи от договора,  който докато не се смени  властта няма да види никой. Па може и после да се види, защото вече има случай на унищожаване на документи в кметството/

В свое решение ВАС , преди година, се чудеше защо кметът на Ямбол наема  скъпи външни адвокати, след като разполага с щатни правоспособни такива -  цял отдел. Да не забравяме, че виден юрист е и секретарят Антон Кабрански.

Милионният договор, за който става дума  не е подписан от кмета Георги Славов /де ли е бил, завалията - сгради ли е събарял, сеч на дървета ли е надзирвал, плочки  по площада и моста ли е боядисвал и лепил, вода от ул. "Г. Раковски" с кофи ли е изгребвал?/, а от заместничката му даскалица Бицова, която оказа се документално,  не знае как й се пише името...
ПП Това е второ дело срещу финансови корекции, наложени  на община Ямбол в Ямбол. Първото, в размер на 368 хиляди лева амболци го загубихме и ще ги плащаме ние Има още няколко такива дела, които се гледат  в административните съдилища в Бургас и Стара Загора и ВАС...

 РЕШЕНИЕТО%

ОТМЕНЯ  Решение от 21.02.2019 г. на Ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ (РУО на ОПОС) – Главен директор на Главна дирекция ОПОС в Министерство на околната среда и водите, с което решение на основание чл.70, ал.1, т.9 от Закона за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове (ЗУСЕСИФ) и чл.3, ал.1 от Наредбата за посочване на нередности, представляващи основания за извършване на финансови корекции по реда на ЗУСЕСИФ, приета с ПМС №57/28.03.2017 г., както и на основание т.9, във връзка с т.10 от Приложение № 1 към чл.2, ал.1 от Наредба за посочване на нередности и процентните показатели за определяне размера на финансовите корекции по реда на ЗУСЕСИФ и във връзка с чл.7 от горепосочената наредба, на бенефициента Община Ямбол представлявана от Г.И.С.– кмет на Община Ямбол, с адрес: гр.Ямбол, ул.„Георги Раковски” № 7, с БУЛСТАТ 0009704696 е определена финансова корекция по пропорционалния метод в размер на 5% от стойността на засегнатите от нарушението и признати от УО на ОПОС за допустими за финансиране по ОПОС 2014-2020, разходи от сключения договор № 11/12.12.2018 г., с изпълнител – „***“ ООД, на стойност 940000 без ДДС.

ОСЪЖДА Министерство на околната среда и водите да заплати на Община Ямбол представлявана от Г.И.С.– кмет на Община Ямбол, с адрес: гр.Ямбол, ул.„Георги Раковски” № 7, БУЛСТАТ 0009704696 направените по делото разноски в размер на 2790 (две хиляди седемстотин и деветдесет) лева.

Решението подлежи на касационно обжалване пред ВАС в 14 – дневен срок от получаване на съобщението, че е изготвено.

                                    СЪДИЯ : /п/ не се чете

Read 807 times
Rate this item
(0 votes)
Copyright © 2020 Актуални новини за Ямбол. Следете последните новини от днес за Ямбол.. All rights reserved.
designed by Nuevvo