×

Внимание

EU e-Privacy Directive

This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

View Privacy Policy

View e-Privacy Directive Documents

You have declined cookies. This decision can be reversed.

Административен съд Ямбол спаси общината от наложена от МОСВ глоба, заради Регионалното депо. НО

Сряда, 20 Февруари 2019 15:20


Отмяната на глобата е по процедурни, според този му състав нарушения, но ето какво смята по същество Съдът

Съдът, макар да не е длъжен да излага съображения по съществото на делото, имайки предвид допуснатите нарушения на процесуалните правила, които водят до отмяна на НП само на процесуално основание, отчитайки спецификата на процесния казус и значението на същия за опазването на околната среда и най-вече за живота и здравето на българските граждани, които живеят в населените места около депото за отпадъци, приема, че е извършено административното нарушение по чл.166,т.3 от ЗООС, описано в АУАН и в НП. По подаден сигнал е извършена проверка на депото, взети са съотвените проби и е установено, че има отклонения от нормативните изисквания, касаещи проверяваните показатели, за което са и направени процесните предписания. Видно от показанията на експертите на БД ИБР и всички приложени по делото писмени доказателства се установява, че процесните предписания не са изпълнени в дадените срокове.

 

Няма данни представители на общината да са правили запитвания до наказващия орган, касаещи предписанията или да са искани допълнителни указания за изпълнение на тези предписания, поради което при така установената от съда фактическа обстановка, следва да се заключи, че има извършено административно нарушение по чл.166,т.3 от ЗООС от общината, защото не са изпълнени процесните предписания.

 

В тази връзка, съдът не споделя аргументацията на жалбоподателя, изложена в жалбата, че не е било нужно да се правят процесните предписания, че същите не са достатъчно ясни и са двусмислени, че преди приемането на депото е имало изготвен окончателен доклад от консултант, упражняващ независим строителен надзор и депото е прието от Държавна приемателна комисия, че има вече изграден пункт за мониторинг на повърхностите води, преди котлована на клетка 1, че представител на БД ИБР е присъствал при приемането на депото и не е направил възражения, защото е установено, че е имало изпускане на огромни количества инфилтрат в дерето, под северната дига на депото, за времето от 09.03.2018 г. до 11.03.2018 г., а от сметището се е разнасяла неприятна миризма и облицовката на ретензионния басейн е била нарушена.

 

От физико-химичния анализ на взетите проби е установено, че има отклонения в нормите и стандартите на повърхностните и подземните води, които били замърсени, което е наложило и даването на процесните предписания от контролния орган, които предписания не са изпълнени в дадените от наказващия орган срокове или може да се направи обоснован извод, че е извършено нарушението по чл.166, т.3 от ЗООС.

 

http://yambol.court-bg.org/img/File/Feb%202019/01704518_13211719.htm

 Тоест,  НАРУШЕНИЯ ИМА, но НАКАЗАН НЯМА
Пък дори и да имаше, то наказан щеше да бъде не кметът Георги Славов, който няма данни да е изпълнил предписанията, а ние - защото глобата е била за общината, тоест за нас.
Факт е, че завършеното и прието Регионално депо, строено с европейски пари, такова каквото е, струваше и ще струва още стотици хиляди лева на гражданите на петте общини, които плащаме за пречистване на изтичащата от него вода.
И се вземат мерки и се плаща за извозването и пречистването й, а не за откриване и премахване на конструктивните причини въобще да има такова изтичане..
Това решение напомня на Решение по друго дело срещу кмета Георги Славов - за смет-скрапа от блок 20 в комплекщс "Райна княгиня"
Тогава БАС каза - нарушение има, но по този член, по който е повдигнато обвинението не може да се наложи наказание. Прокуратурата поиска да направи това, но Съдът я изряза, че вече е късно...

Та за Депото - нееднократни дела за проблеми около Регионалното депо вървят в съдилищата. И все за налагане на разни глоби.
Глобите, които плащаме ние, заради несвършена от кмета работа или самият той, отменянето им по различни причини не решават проблема. Дали той е иманентен за обекта може да каже Съд след евентуално Наказателно производство. Защото, според нас, трябва не само да се гледат изтичащите мръсни води, а и да се копне надолу - до се открие причината за това. За да бъде отстранена тя - така ли е било заложено в проекта или не...Правилно ли е бил изпълнен проекта. И ако не - кой е виновен. какво като е било имало Държавна приемателна комисия. То и на пътя край Своге е имало...

Read 601 times
Rate this item
(1 Vote)
Copyright © 2019 Актуални новини за Ямбол. Следете последните новини от днес за Ямбол.. All rights reserved.
designed by Nuevvo