×

Внимание

EU e-Privacy Directive

This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

View Privacy Policy

View e-Privacy Directive Documents

You have declined cookies. This decision can be reversed.

ФЕВРУАРСКО ЗАСЕДАНИЕ НА ОбС СТРАЛДЖА

Сряда, 20 Февруари 2019 10:43


Инж.Живко Ангелов, председател на ОбС Стралджа, свиква на 27 февруари от 10,00ч. 40-то заседание на ОбС. В началото ще бъде поискано съгласието на съветниците за кандидатстване на общината по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „ патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – компонент 2“ с проектно предложение „Патронажна грижа за нуждаещите се лица в община Стралджа и община Болярово“. Работата на заседанието ще продължи с приемане отчет по изпълнение дейностите от Общинската програма за закрила на детето за 2018 г. и такава програма за 2019г. както и приемане анализ за потребностите от подкрепа за личностното развитие на децата и учениците в общината. Предстои вземане на решение относно допълнение на капиталовия списък за 2019г. с нов обект и промяна на два обекта по капиталовия списък както и за даване съгласие за внасяне предложение до Министерство на финансите за трансформиране на част от целевата субсидия за капиталови разходи по чл.50 от ЗДБРБ за 2019г. в целеви трансфер за финансиране на разходи за неотложни текущи ремонти по уличната мрежа в общината на основание чл.88 от ЗДБРБ за 2019г. Очаква се ОбС да даде съгласие и за изработване на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване на УПИ І – „ за ТВУ“ в „За социален комплекс“. В края на заседанието ОбС ще утвърди своя план за дейността през настоящата година.

Read 398 times
Rate this item
(0 votes)
Copyright © 2019 Актуални новини за Ямбол. Следете последните новини от днес за Ямбол.. All rights reserved.
designed by Nuevvo