×

Внимание

EU e-Privacy Directive

This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

View Privacy Policy

View e-Privacy Directive Documents

You have declined cookies. This decision can be reversed.

Съдебните дела тази седмица в Ямбол

Понеделник, 11 Февруари 2019 05:53ОКРЪЖЕН СЪД

ражданско дело No 61/2018, I състав Облигационни искове от/срещу владелец Н.М.Н.,
Л.А.Н. КАМИТ ЕООД Докладчик:
НИКОЛАЙ Е. ИВАНОВ 11.2.2019 9:30
2 Гражданско дело (В) No 88/2018, I състав Делба Й.В.М. В.Д.К.,
М.Д.В. Председател и докладчик:
КРАСИМИРА В. ТАГАРЕВА 12.2.2019 9:30
3 Гражданско дело (В) No 6/2019, II състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Ц.М.К. КРЕДИТ ИНКАСО ИНВЕСТМЪНТС БГ ЕАД Председател и докладчик:
КРАСИМИРА В. ТАГАРЕВА 12.2.2019 9:30
4 Гражданско дело (В) No 354/2018, II състав Искове по КЗ ЗД КАРДИФ- ЖИВОТОЗАСТРАХОВАНЕ КЛОН БЪЛГАРИЯ КЧТ БЪЛГАРИЯ,
КАРДИФ ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ,КЛОН БЪЛГАРИЯ КЧТ УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД,
Н.П.К.,
С.К.К.,
Д.К.К.,
З.К.Л. Председател:
КРАСИМИРА В. ТАГАРЕВА
Докладчик:
НИКОЛАЙ Е. ИВАНОВ 12.2.2019 9:45
5 Гражданско дело (В) No 5/2019, II състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение И.С.Р.,
Д.М.Б. Председател:
РОСИЦА С. СТОЕВА
Докладчик:
НИКОЛАЙ Е. ИВАНОВ 12.2.2019 9:45
6 Гражданско дело (В) No 1/2019, II състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА Г.Т.Т. Председател:
РОСИЦА С. СТОЕВА
Докладчик:
ГАЛИНА И. ВЪЛЧАНОВА 12.2.2019 10:00
7 Гражданско дело (В) No 22/2019, II състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ В.В.С.,
И.Д.С. ОБЩИНА ЯМБОЛ,
ЦЪРКОВНО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ ХРАМ "СВЕТИ ГЕОРГИ" ПРИ БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ЦЪРКВА Председател:
КРАСИМИРА В. ТАГАРЕВА
Докладчик:
ГАЛИНА И. ВЪЛЧАНОВА 12.2.2019 10:00
8 НОХД No 11/2019, IV състав Използване на платежен инструмент с неверни данни или без съгласието на титуляра ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ЯМБОЛ С.И.С. Докладчик:
ВАСИЛ М. ПЕТКОВ 12.2.2019 10:00
9 НОХД No 45/2019, IV състав Контрабанда по чл. 242, ал.1, б. а, б, в, д, е, ж, з НК ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ЯМБОЛ Г.Г.,
В.В. Докладчик:
ВАСИЛ М. ПЕТКОВ 12.2.2019 14:00
10 ВНОХД No 23/2019, II състав Квалифицирани състави на кражба А.А.И.,
Ю.И.Ч. ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ЯМБОЛ Председател:
ВАСИЛ М. ПЕТКОВ
Докладчик:
ТОНКА В. МАРХОЛЕВА 13.2.2019 9:30
11 ВНОХД No 25/2019, II състав Управление на МПС в срока на изтърпяване на наказание лишаване от право на управление на МПС, след като деецът е наказан за същото деяние по административен ред. Противозаконно проникване в чуждо моторно превозно средство без съгласието на собственика. М.М.Г. ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ЯМБОЛ Председател:
ВАСИЛ М. ПЕТКОВ
Докладчик:
ГЕРГАНА Ж. КОНДОВА 13.2.2019 9:30
12 ВЧНД No 30/2019, II състав Производство по молби за реабилитация ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ЯМБОЛ В.Т.Т. Председател:
ВАСИЛ М. ПЕТКОВ
Докладчик:
ГЕРГАНА Ж. КОНДОВА 13.2.2019 9:30
13 Гражданско дело No 239/2016, IV състав Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 Е.Н.Х.,
П.Н.Х. Р.А.Х.,
Я.А.Х. Докладчик:
КАЛИНА Г. ПЕЙЧЕВА 13.2.2019 10:30
14 НОХД No 168/2017, V състав Причиняване на смърт и телесна повреда в транспорта ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ЯМБОЛ Н.Ф. Докладчик:
ИВАН Д. ИВАНОВ 14.2.2019 9:30
15 Търговско дело No 99/2014, II състав Производство по несъстоятелност СТРАГИТЕ ООД САЩ,
ТБ ИНВЕСТБАНК АД,
ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ АД,
ИТАЛМОДАЛУЧЕ БЪЛГАРИЯ ЕООД,
ИНТЕРЛИЙЗ ЕАД,
УНИКЕН ЕООД,
НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ ГР.СОФИЯ,
ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ АД СТРАГИТЕ АД,
СТРАГИТЕ АД Докладчик:
КРАСИМИРА В. ТАГАРЕВА 14.2.2019 14:00

 

РАЙОНЕН СЪД ЯМБОЛ

НОХД No 769/2018, II състав

Ползване на неистински или преправен документ

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ЯМБОЛ

Х.Г.Х.

Докладчик:
СВЕТЛАНА Д. МИТРУШЕВА

11.2.2019 9:00

2

НОХД No 29/2019, II състав

Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ЯМБОЛ

Д.С.Г.

Докладчик:
СВЕТЛАНА Д. МИТРУШЕВА

11.2.2019 9:30

3

НОХД No 1143/2018, II състав

Управление на МПС в срока на изтърпяване на наказание лишаване от право на управление на МПС, след като деецът е наказан за същото деяние по административен ред. Противозаконно проникване в чуждо моторно превозно средство без съгласието на собственика.

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ЯМБОЛ

Д.Г.С.

Докладчик:
СВЕТЛАНА Д. МИТРУШЕВА

11.2.2019 10:00

4

НОХД No 1282/2018, II състав

Закана с убийство или с друго престъпление против личността и имота на другиго

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ЯМБОЛ

Р.Я.К.

Докладчик:
СВЕТЛАНА Д. МИТРУШЕВА

11.2.2019 10:30

5

НОХД No 60/2019, IX състав

Престъпления против младежта

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ЯМБОЛ

Г.Д.Т.

Докладчик:
НИКОЛАЙ И. КИРКОВ

11.2.2019 10:30

6

НОХД No 766/2018, II състав

Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ЯМБОЛ

Д.Б.

Докладчик:
СВЕТЛАНА Д. МИТРУШЕВА

11.2.2019 11:00

7

НОХД No 1111/2018, IX състав

Причиняване на телесни повреди и щети в транспорта

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ЯМБОЛ

И.Д.К.

Докладчик:
НИКОЛАЙ И. КИРКОВ

11.2.2019 11:00

8

НОХД No 907/2018, IX състав

Вещно укривателство

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ЯМБОЛ

С.Т.С.

Докладчик:
НИКОЛАЙ И. КИРКОВ

11.2.2019 13:30

9

АНД No 1274/2018, II състав

КАТ

Х.Н.Р.

ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР-ЯМБОЛ

Докладчик:
СВЕТЛАНА Д. МИТРУШЕВА

11.2.2019 13:30

10

АНД No 1275/2018, II състав

КАТ

Х.Н.Р.

ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР-ЯМБОЛ

Докладчик:
СВЕТЛАНА Д. МИТРУШЕВА

11.2.2019 13:30

11

АНД No 1297/2018, II състав

НАП

Н.Г.С.

НАП - ТД ГР. БУРГАС ОФИС ЯМБОЛ

Докладчик:
СВЕТЛАНА Д. МИТРУШЕВА

11.2.2019 13:30

12

НОХД No 229/2016, II състав

Измама

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ЯМБОЛ

М.Н.К.

Докладчик:
СВЕТЛАНА Д. МИТРУШЕВА

11.2.2019 14:00

13

НЧХД No 66/2017, II състав

Клевета и квалифицирана клевета

С.Г.Г.

В.И.В.

Докладчик:
СВЕТЛАНА Д. МИТРУШЕВА

11.2.2019 15:00

14

НОХД No 52/2019, X състав

Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ЯМБОЛ

А.П.А.

Докладчик:
ВАСИЛ М. АТАНАСОВ

12.2.2019 9:15

15

Гражданско дело No 167/2019, XI състав

Производства по Закона за защита от домашното насилие

Я.И.Г.

И.Г.К.

Докладчик:
ВЕСЕЛА К. СПАСОВА

12.2.2019 9:30

16

НОХД No 906/2018, X състав

Причиняване на телесна повреда при управление на МПС в квалифицирани случаи

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ЯМБОЛ

С.Б.Б.

Докладчик:
ВАСИЛ М. АТАНАСОВ

12.2.2019 9:30

17

Гражданско дело No 4030/2018, XI състав

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

ЛАВИНА ГОРНАКОВ ЕООД

МИТАЛ ПЛАСТ 2012 ЕООД

Докладчик:
ВЕСЕЛА К. СПАСОВА

12.2.2019 9:45

18

Гражданско дело No 4269/2018, XV състав

Искове по СК - издръжка, изменение

И.С.Г.

Е.С.О.

Докладчик:
МАРИНА Х. ХРИСТОВА

12.2.2019 9:45

19

Гражданско дело No 351/2019, XV състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

А.К.Г.,
С.К.С.

 

Докладчик:
МАРИНА Х. ХРИСТОВА

12.2.2019 9:55

20

Гражданско дело No 4397/2018, XI състав

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

ЕТ М.7.-М.И.

ВАНИНА СТРОЙ ООД

Докладчик:
ВЕСЕЛА К. СПАСОВА

12.2.2019 10:00

21

Гражданско дело No 4456/2018, XV състав

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

КРЕДИТРЕФОРМ БЪЛГАРИЯ ЕООД ГР.СОФИЯ

Н.Г.П.

Докладчик:
МАРИНА Х. ХРИСТОВА

12.2.2019 10:00

22

Гражданско дело No 3454/2018, XV състав

Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др.

С.С.Ю.,
З.Ю.О.

А.С.Ю.

Докладчик:
МАРИНА Х. ХРИСТОВА

12.2.2019 10:10

23

Гражданско дело No 3004/2018, XV състав

Искове за развод и недействителност на брака

В.Г.П.

Е.Г.П.

Докладчик:
МАРИНА Х. ХРИСТОВА

12.2.2019 10:20

24

Гражданско дело No 2515/2018, XI състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД

Д.Д.С.

Докладчик:
ВЕСЕЛА К. СПАСОВА

12.2.2019 10:30

25

Гражданско дело No 4435/2017, XV състав

Делба

Т.Ж.Т.

Р.П.Т.

Докладчик:
МАРИНА Х. ХРИСТОВА

12.2.2019 10:40

26

Гражданско дело No 4834/2017, XV състав

Делба

И.М.П.

Д.А.З.,
И.К.Д.,
Д.И.Т.,
Т.И.К.,
С.Т.З.,
А.З.А.,
Т.З.А.,
А.М.К.,
Н.М.К.

Докладчик:
МАРИНА Х. ХРИСТОВА

12.2.2019 10:50

27

Гражданско дело No 3834/2018, XI състав

Искове за развод и недействителност на брака

К.К.И.

М.И.Д.

Докладчик:
ВЕСЕЛА К. СПАСОВА

12.2.2019 10:50

28

Гражданско дело No 1564/2018, XI състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД

АВЕКС ЕООД

Докладчик:
ВЕСЕЛА К. СПАСОВА

12.2.2019 11:00

29

Гражданско дело No 3460/2018, XV състав

Искове за недействителност на правни сделки

С.К.Д.

Р.И.К.,
М.И.Г.,
М.И.К.,
П.С.Д.,
К.Г.Г.

Докладчик:
МАРИНА Х. ХРИСТОВА

12.2.2019 11:00

30

Гражданско дело No 4619/2018, XV състав

Искове за развод и недействителност на брака

П.Й.Х.

Д.Д.Х.

Докладчик:
МАРИНА Х. ХРИСТОВА

12.2.2019 11:15

31

Гражданско дело No 122/2019, XV състав

Искове за развод и недействителност на брака

Д.И.Я.

П.Г.Я.

Докладчик:
МАРИНА Х. ХРИСТОВА

12.2.2019 11:25

32

Гражданско дело No 24/2019, XV състав

Производства по Закона за защита от домашното насилие

Г.Ч.Н.

Р.М.Й.,
Г.М.Й.

Докладчик:
МАРИНА Х. ХРИСТОВА

12.2.2019 11:40

33

Гражданско дело No 3778/2018, XI състав

Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ

С.П.П.,
М.Т.С.,
П.Т.П.

М.П.Д.,
Н.П.Д.

Докладчик:
ВЕСЕЛА К. СПАСОВА

12.2.2019 13:30

34

Гражданско дело No 2883/2018, XI състав

Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др.

П.Р.С.

Р.С.С.

Докладчик:
ВЕСЕЛА К. СПАСОВА

12.2.2019 14:00

35

НОХД No 1000/2018, VIII състав

Кражба

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ЯМБОЛ

И.З.П.

Докладчик:
РАДОСТИН С. РАДИЕВ

13.2.2019 9:00

36

АНД No 1293/2018, VI състав

РИОСВ

ДИАНАБЕТОН ООД

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ ГР.СТАРА ЗАГОРА

Докладчик:
ПЕТРАНКА П. КИРОВА

13.2.2019 9:00

37

НОХД No 865/2016, VIII състав

Лека телесна повреда на съдия, прокурор,следовател, лице от състава на МВ, държавен или частен съдебен изпълнител и помощник - частен съдебен изпълнител, митнически и данъчен служител

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ЯМБОЛ

Н.Г.С.

Докладчик:
РАДОСТИН С. РАДИЕВ

13.2.2019 9:30

38

АНД No 48/2019, VI състав

КАТ

Н.К.С.

ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР-ЯМБОЛ

Докладчик:
ПЕТРАНКА П. КИРОВА

13.2.2019 9:45

39

НОХД No 1659/2017, VIII състав

Грабеж

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ЯМБОЛ

Д.В.М.

Докладчик:
РАДОСТИН С. РАДИЕВ

13.2.2019 10:00

40

АНД No 46/2019, VI състав

КАТ

П.И.П.

ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР-ЯМБОЛ

Докладчик:
ПЕТРАНКА П. КИРОВА

13.2.2019 10:00

41

АНД No 49/2019, VIII състав

КАТ

В.И.И.

ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР-ЯМБОЛ

Докладчик:
РАДОСТИН С. РАДИЕВ

13.2.2019 11:00

42

АНД No 54/2019, VI състав

Производства по приложението на чл.78а НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ЯМБОЛ

М.Ж.А.

Докладчик:
ПЕТРАНКА П. КИРОВА

13.2.2019 11:00

43

НОХД No 186/2019, VI състав

Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ЯМБОЛ

В.С.Г.

Докладчик:
ПЕТРАНКА П. КИРОВА

13.2.2019 11:00

44

НОХД No 134/2019, VIII състав

Закана с убийство или с друго престъпление против личността и имота на другиго

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ЯМБОЛ

Д.А.Д.

Докладчик:
РАДОСТИН С. РАДИЕВ

13.2.2019 11:15

45

НОХД No 62/2019, VI състав

Подправка и използване на контролни знаци и идетификационни номера

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ЯМБОЛ

К.И.С.

Докладчик:
ПЕТРАНКА П. КИРОВА

13.2.2019 13:30

46

НОХД No 1687/2017, VIII състав

Квалифицирани състави на кражба

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ЯМБОЛ

В.Б.Б.

Докладчик:
РАДОСТИН С. РАДИЕВ

13.2.2019 14:00

47

НОХД No 1296/2018, VI състав

Състави на придобиване и държане на наркотични вещества

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ЯМБОЛ

Ж.Х.И.

Докладчик:
ПЕТРАНКА П. КИРОВА

13.2.2019 14:00

48

НОХД No 979/2018, VI състав

Състави на придобиване и държане на наркотични вещества

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ЯМБОЛ

В.Д.Д.

Докладчик:
ПЕТРАНКА П. КИРОВА

13.2.2019 14:30

49

НЧХД No 897/2018, VI състав

Обида и квалифицирана обида

М.Г.М.

И.Д.П.,
Д.К.П.

Докладчик:
ПЕТРАНКА П. КИРОВА

13.2.2019 15:30

50

НОХД No 1291/2018, V състав

Кражба, представляваща опасен рецидив

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ЯМБОЛ

Я.Й.И.,
Т.Й.И.,
Г.Й.И.

Докладчик:
ГЕОРГИ Д. ВАСИЛЕВ

14.2.2019 9:00

51

Гражданско дело No 4600/2018, IV състав

Искове за трудово възнаграждение

Г.Г.Д.

МИННА КОМПАНИЯ - ПЕТРОВ АД ГР.ЯМБОЛ

Докладчик:
СВЕТЛА Р. ДИМИТРОВА

14.2.2019 9:15

52

Гражданско дело No 25/2019, XVI състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Т.Т.Т.

 

Докладчик:
ГЕОРГИ С. ГЕОРГИЕВ

14.2.2019 9:15

53

Гражданско дело No 3806/2018, XVI състав

Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение

Г.К.М.

ОБЩИНА -ЯМБОЛ

Докладчик:
ГЕОРГИ С. ГЕОРГИЕВ

14.2.2019 9:30

54

Гражданско дело No 4625/2018, IV състав

Искове за развод и недействителност на брака

П.А.М.

С.Б.М.

Докладчик:
СВЕТЛА Р. ДИМИТРОВА

14.2.2019 9:30

55

Гражданско дело No 2041/2018, XVI състав

Искове, основани на неоснователно обогатяване

Я.А.М.

Р.В.М.

Докладчик:
ГЕОРГИ С. ГЕОРГИЕВ

14.2.2019 10:00

56

Гражданско дело No 4095/2018, IV състав

Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ

С.С.С.,
А.С.С.,
Р.С.С.,
А.К.Т.,
Н.К.Х.,
Н.Д.М.,
М.А.А.,
Д.А.А.

БГ ЛЕНД МЕНИДЖМЪНТ ЕООД

Докладчик:
СВЕТЛА Р. ДИМИТРОВА

14.2.2019 10:00

57

НЧХД No 1189/2018, V състав

Обида и квалифицирана обида

В.В.С.,
С.В.С.

В.С.В.

Докладчик:
ГЕОРГИ Д. ВАСИЛЕВ

14.2.2019 10:00

58

Гражданско дело No 71/2019, XVI състав

Производства по Закона за защита от домашното насилие

А.И.Й.,
Н.Х.Ж.

Х.Ж.Ж.

Докладчик:
ГЕОРГИ С. ГЕОРГИЕВ

14.2.2019 10:15

59

Гражданско дело No 3733/2018, XVI състав

Искове за развод и недействителност на брака

А.Х.А.

А.Х.А.

Докладчик:
ГЕОРГИ С. ГЕОРГИЕВ

14.2.2019 10:30

60

Гражданско дело No 4070/2018, IV състав

Делба

Д.И.С.,
Й.И.Б.

А.С.М.,
И.С.И.,
Г.Н.Г.,
Д.Г.И.,
Е.Г.Г.,
А.А.М.,
М.А.И.

Докладчик:
СВЕТЛА Р. ДИМИТРОВА

14.2.2019 10:30

61

Гражданско дело No 4448/2018, XVI състав

Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ

Д.М.Д.

Д.И.Д.

Докладчик:
ГЕОРГИ С. ГЕОРГИЕВ

14.2.2019 10:45

62

Гражданско дело No 1518/2018, IV състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

МОБИЛТЕЛ ЕАД

М.И.Ч.

Докладчик:
СВЕТЛА Р. ДИМИТРОВА

14.2.2019 11:00

63

Гражданско дело No 3795/2018, XVI състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД

Я.И.М.

Докладчик:
ГЕОРГИ С. ГЕОРГИЕВ

14.2.2019 11:00

64

Гражданско дело No 4701/2018, XVI състав

Искове по СК - издръжка, изменение

В.Р.В.,
Е.Р.В.

Р.В.В.

Докладчик:
ГЕОРГИ С. ГЕОРГИЕВ

14.2.2019 11:15

65

НОХД No 87/2019, V състав

Квалифицирани състави на кражба

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ЯМБОЛ

Н.И.А.

Докладчик:
ГЕОРГИ Д. ВАСИЛЕВ

14.2.2019 14:30

66

НОХД No 61/2019, V състав

Причиняване на телесни повреди и щети в транспорта

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ЯМБОЛ

Ж.Х.И.

Докладчик:
ГЕОРГИ Д. ВАСИЛЕВ

14.2.2019 15:30

67

Гражданско дело No 3717/2018, XVI състав

Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др.

Т.Х.П.

Р.Х.Т.

Докладчик:
ГЕОРГИ С. ГЕОРГИЕВ

15.2.2019 10:30

Административен съд Ямбол

ело No 3/2019, I състав Закон за данък върху добавената стойност К.И.Х. ДИРЕКТОРА НА ДИРЕКЦИЯ ОДОП-БУРГАС ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
ДИМИТРИНКА Х. СТАМАТОВА 11.2.2019 9:00
10 Административно дело No 331/2018, I състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Ц.В.Г.,
П.Д.С. КМЕТА НА ОБЩИНА ЯМБОЛ-ГР.ЯМБОЛ Докладчик:
ДИМИТРИНКА Х. СТАМАТОВА 11.2.2019 9:20
11 Административно дело No 336/2018, I състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Д.Б.К. ОБЩИНА СТРАЛДЖА-ГР.СТРАЛДЖА Докладчик:
ДИМИТРИНКА Х. СТАМАТОВА 11.2.2019 9:30
12 Административно дело No 5/2019, I състав Закон за местните данъци и такси Л.И.Г. КМЕТА НА ОБЩИНА ТУНДЖА-ГР.ЯМБОЛ Докладчик:
ДИМИТРИНКА Х. СТАМАТОВА 11.2.2019 9:40
13 Административно дело No 244/2018, V състав Закон за здравното осигуряване (вкл.разноски за лечение) МБАЛ СВ.ИВАН РИЛСКИ ЕООД-ГР.ЕЛХОВО ДИРЕКТОРА НА РАЙОННА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА-ГР.ЯМБОЛ Докладчик:
ВАНЯ Г. БЯНОВА 12.2.2019 10:00
14 Административно дело No 312/2018, V състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. М.Г.К. КМЕТА НА ОБЩИНА ЯМБОЛ-ГР.ЯМБОЛ Докладчик:
ВАНЯ Г. БЯНОВА 12.2.2019 10:30
15 Административно дело No 267/2018, V състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. САКАРЕЛА ООД КМЕТА НА ОБЩИНА ЯМБОЛ-ГР.ЯМБОЛ Докладчик:
ВАНЯ Г. БЯНОВА 12.2.2019 11:30
16 Административно дело No 290/2018, VI състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. П.Г.Я.,
Д.П.Я. ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА ЯМБОЛ Докладчик:
СТОЯН Г. ВЪЛЧЕВ 13.2.2019 10:00
17 Административно дело No 329/2018, VI състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Х.Д.У. НАЧАЛНИК РУ ЕЛХОВО КЪМ ОД НА МВР ЯМБОЛ Докладчик:
СТОЯН Г. ВЪЛЧЕВ 13.2.2019 10:00
18 Административно дело No 294/2018, VI състав Закон за държавния служител Г.П.Г. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ИА АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ-ГР.СОФИЯ Докладчик:
СТОЯН Г. ВЪЛЧЕВ 13.2.2019 10:30
19 Административно дело No 13/2019, VI състав КСО М.С.М. ДИРЕКТОРА НА ТП НА НОИ-ГР.ЯМБОЛ Докладчик:
СТОЯН Г. ВЪЛЧЕВ 13.2.2019 10:30
20 Административно дело No 29/2019, VI състав КСО М.С.М. ДИРЕКТОРА НА ТП НА НОИ-ГР.ЯМБОЛ Докладчик:
СТОЯН Г. ВЪЛЧЕВ 13.2.2019 10:30
21 Административно дело No 256/2018, VI състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Х.Д.Х. ДИРЕКТОРА НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ-ГР.ЯМБОЛ Докладчик:
ВАНЯ С. ИВАНОВА 13.2.2019 11:00

Read 388 times
Rate this item
(0 votes)
Copyright © 2019 Актуални новини за Ямбол. Следете последните новини от днес за Ямбол.. All rights reserved.
designed by Nuevvo