×

Внимание

EU e-Privacy Directive

This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

View Privacy Policy

View e-Privacy Directive Documents

You have declined cookies. This decision can be reversed.

Дебатите в ОбС на Ямбол, относно даването зала "Диана" и Стадиона /разбирай спорта на Ямбол/ на концесия Featured

Сряда, 12 Септември 2018 14:04


ПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА - Предложение относно приемане на План за действие за общинските концесии за периода 2018 – 2020 г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Ив. Йорданов – ПК ТУИТЕ приема предложението. (приложен протокол)

Георгиева - Уважаеми г-н Председател, уважаеми колеги общински съветници. Доста сме изненадани от представения план за действие за общинските концесии на Община Ямбол за 2018 – 2020г., нещо което до този момент ние в тази зала не сме коментирали, спортната политика и въобще отношението към спортната инфраструктура на територията на Ямбол и то в посока на концесиите има доста въпросителни, а много би ми се искало, ако може да го отложим този план и да го разгледаме малко по-подробно. Струва ми се, че така Общината абдикира от едно свое публично задължение, а именно да стопанисва, да обгрижва, да организира спортна дейност на територията на самата общината разбира се, без да подценявам публично-частното партньорство, един от елементите на които са концесиите. И все пак, за да бъдем пунктуални виждам, че в многофункционален спортен комплекс „Диана“  - изграждане на нова зала, преустройство, реконструкция, укрепване на съществуваща спортна зала „Диана“ в гр. Ямбол, в строителство и услуги които ще се възложат с концесията, в т. 1 имаме проектиране във всички необходими части на новата пристройка и т. н., нека това да отпадне защото знаете, че в крайна сметка ние дадохме едни 240 000 лв. затова, дори документа в момента не е прецизен и не отразява това, което е извършила Общината в тази посока.

Ибришимов - Точно предложението може ли да ми кажете какво предлагате. Разбрах че предлагате … подчертайте ми го точно искам да прочета какво предлагате. Разбирам, че имате предложение нали така?

Д. Стоянов - На всички ви е ясно, че в света има изключително много излишни пари и един от проблема на тези свободни пари е да бъдат намерени къде да бъдат инвестирани, но както каза преди малко г-н Додов и аз като човек който се занимавам с бизнес, изключително внимателно хората които имат пари, особено излишни пари, а излишните пари са страшно много пак повтарям по света, много внимателно се анализира и се преценя как да бъдат инвестирани или оползотворени тези пари, да не говорим само, че с процеса на принадената стойност всички едни пари се влагат някъде, за да се спечели от тях, но много внимателно се процедира и по отношение на това къде се влагат тези пари, тъй като заедно с парите има и много други неща който водят към себе си освен печалбата. Аз съм човек който подкрепя концесиите и смятам, че концесиите са една от формите, чрез които могат да бъдат привличани много свободни пари, защото обикновено концесиите, говоря не за концесии за добив на злато, тук имаме едни конкретни неща, говоря за този тип концесии които са свързани с житието и битието на хората, че инвеститорите са склонни да дават пари за тези неща, тъй като освен елемента печалба голяма част от тях търсят и другия, социалния ефект със който те да покажат, че техните пари работят не само за печалба, а работят и в името на хората. Затова подкрепям концесиите които са свързани с хората, но тук в момента явно знаем че има няколко основни проблема. Спорта, децата е нещо страшно, приветствах стадиона, приветствах „Георги Дражев“, затревяване, приветствам всичко което е свързано със спорт за деца. Децата са изключително важно нещо, но за спорта се дават много трудно пари ако няма социален ефект. Това е единия проблем, втория проблем е р. Тунджа. За Ямбол спорта с тази р. Тунджа със залата и стадиона, които са така географски разположени не вървят, просто инвеститора ще бяга да дойдат чужди отбори след като видят р. Тунджа и им замирише р. Тунджа и т. н. Затова моето конкретно предложение е към т. 1 „Многофункционален спортен комплекс Диана – Изграждане на нова спортна зала, преустройство, реконструкция и укрепване на съществуваща спортна зала „Диана“ гр. Ямбол“ да бъде добавено „  … поддържане и експлоатация на р. Тунджа в участъка от съоръжение до подстанция „Златен рог“ до моста на централен вход на Градски парк“. И втората концесия да бъде допълнена с изречението „ от главния вход на р. Тунджа до съоръжението „Златен Рог“.“ Благодаря. Като тука извинявайте ми изскочи малко мисълта, защо имах предвид това нещо, значи и двете съоръжения са доста добри и за производство и на ел. енергия. Значи има доста сериозни разработки, в които и двете съоръжения този концесионер би могъл чрез производство на ел. енергия да си взема част от разходите, които ще направи.

Славов - Уважаеми г-н Председател, дами и господа общински съветници. Радвам се че този план за концесии предизвиква дебат, защото темата която сме заложили в плана за концесии наистина е много важна, деликатна, но и много истинска за града и е сериозен проблем. Става дума за спорт, закона дава възможност, а последните изменения в закона са направени тази година, дава възможност общински съвет да приеме план за концесии, който да важи следващите години. И тук веднага искам да кажа, че закона за концесиите е един инструмент, който дава възможност общината да привлече външен ресурс, както каза г-н Стоянов, това е класическа форма на публично-частно партньорство с бизнеса и публичен ресурс. В случая това, което общината предлага, т. е. аз предлагам в качеството на кмет представляващ общината, на вас като общински съветници да гласувате е два сериозни обекта, които са два от сериозните проблеми на града. Едното е стадиона, който е останал в този вид от времето на социализма и след това не е пипан, и другото е зала „Диана“  която също не беше пипана от времето на социализма т.е. преди 90г. Първият ремонт които беше направен все пак за въвеждане на някакви по-съвременни, т.е. адаптиране на по-съвременни изисквания в залата – санитарни възли, осветление, тавани, изобщо някакъв вид ремонт, какъвто и да е той правен след построяването й, т.е. след 90г. беше извършен 2009г. в първия мандат, в който аз имах възможност да бъда кмет на града. За твърде малко пари, тъй като общината нямаше повече ресурси, но тогава правехме едни много сериозни разчети, че само за ремонта на старата зала както се оказа в последствие от проекта който изготвяхме са необходими между 1,5 и 3 млн. лв. в зависимост от обхвата на интервенцията която искаме да направим. От тази гледна точка и двата обекта са изключително важни за града по разчети на проекта, който вече се финализира за зала „Диана“ са необходими между 15 и 20 млн. лв., а за стадиона най-вероятно следващата година ще минем към изработване на проект, тъй като и самия проект струва не малко средства, няма да са необходими по-малко от тези, тъй като там почти нищо не е изградено след намерението в края на 80г. на миналия век. Общината не разполага с такива средства, няма как да отделим такъв ресурс, това което успяхме да привлечем от държавата сме го инвестирали, мисля че достатъчно добре и в тревно игрище на стадиона, както и със собствени средства игрището на площадка „Георги Дражев”, дори и на тази сесия гласувахте средства фургон – съблекалня, който да дообурудва спортното игрище на площадка „Георги Дражев”. Онова което иска г-жа Катя Георгиева – да се отложи, за да могат да се запознаят общинските съветница - ако сте прочели внимателно мотивите и нашата обосновка с които внасяме нашето предложение вътре е написано, че по изискване на закона в преходните и заключителни разпоредби, който влиза от 20 юни тази година, има даден три месечен срок в който всяка една община може да одобри план за концесии, ако ние не одобрим такъв план като община, а той се одобрява от общински съвет това означава че излизаме от рамките на закона да ползваме този закон следващите години. Нямаше възможността и времето, а и не беше логично да предлагаме на сесия юли, а август нямаше сесия, тъй като това са най-отпускарските месеци и затова предлагаме сега този план на вашето внимание. Достатъчно време е имало според мен, тъй като материалите са внесени навреме по правилник в канцеларията на общински съвет, да бъдат разгледани от всеки един общински съветник, да се запознае подробно, обстойно, това е работата на всеки един общински съветник и ако има въпроси или неясноти да се потърси отговор до започване на сесията. Такива въпроси не са постъпили от администрацията, нито от г-жа Георгиева, нито от който и да е друг, които да ни дадат на нас пък индикация или основание ние да направим по обстойни и по-подробни разяснения защо включваме точно тези два обекта и по този начин. Затова не мога да го приема като основание, по-скоро ако това го изпълним и аз имам усещането че г-жа Катя Георгиева го прави в пълно съзнание, това значи общината да остане без такъв план защото ние до 20 септември най-вероятно няма да имаме друга сесия което значи за мен индиректно опит да бъде ощетена общината от това предложение което направи г-жа Катя Георгиева. Колкото до проекта на зала „Диана” – да, ние имаме проект, който мина след достатъчно широк публичен конкурс, появиха се много добри проекти накрая с решение на съда след обжалвания процедурата приключи и мисля че имаме един стойностен проект. Но когато става дума за концесия, която не е ясно точно кога и как ще стартира и имайте предвид, че стигне ли се до процедура за концесия тогава трябва да има изрично решение на общинския съвет за цялостно описаната концесия със всички детайли вътре. Но ако се стигне до там може да се прецени, че в интерес на града и на бъдещия концесионер, който и да е той има необходимост да бъде препроектирано или допълнен проекта с части и дейности или неще които да направят възможна и работеща такава концесия, затова е включено и това изискване за проектиране, не че нямаме проект и не че ей така сме хвърлили на вятъра едни пари, напротив, този проект ще ни бъде изключително важен, ако стартираме такава концесия. Колкото до това което г-н Стоянов предложи аз се радвам че той подкрепя идеята за концесиите първо и затова че за него това е един инструмент, който може да помогне на града и на общността, но в тази си част р. Тунджа, ако нормално завърши процедурата която в момента е в ход за избор на изпълнител за почистване на реката от съоръжението на подстанцията до съоръжението в Златен рог, т. е. двата шлюза което надявам се в рамките на седмица – две да приключи процедурата по избран изпълнител, то тогава тази част на реката ще бъде изцяло почистена, след което за мен поне, най-логично звучи тази част от реката да се поддържа в последствие от ОП което поддържа и парка. Тя няма как да се погрижи за почистването на дъното на реката тъй като течението там е изключително слабо заради което според мен не съм хидрогеолог или човек който разбира от ВЕЦ-ове но според мен със това никакво течение което има и заради което се наслагва толкова много тиня по бетонираното корито, няма как да се добива ел. енергия. Може би в други части на реката да, знаем че надолу в елховско има такива, може би и по-нагоре по течението има, но точно в тази част поради ниския наклон не е възможно, поне ако беше съм убеден много отдавна щеше да има такива инвестиционни намерения внесени и в общината. Такива няма все още. А самото поддържане и експлоатация в тази си част мисля, че е по-целесъобразно да бъде оставено на предприятието, което може да я  поддържа визуално да е добре, но не и да изгребва тинята, която в годините е натрупана и която изисква много сериозна и специализирана механизация и работници които да извършват такъв вид дейност. И само като финал искам да кажа че аз като кмет и екипа не сме се отказали да искаме подкрепа от страна на държавата за ремонта на старата зала „Диана” и изграждането на новото спортно игрище, което да превърне новото и старото в един спортен комплекс. Надявам се това да се случи, но както навсякъде така и за мен като кмет, и за града надявам се има приоритети, и в момента сме вложили всички усилия, и моите и на екипа да стартираме финалното довършване и изграждане на новата болница. Ако това се случи и държавата в лицето на мин. председател, в лицето на финансов министър, на здравен министър, дадат парите, който сме си обещали и които сме ангажирали взаимно с много усилия при моите лични разговори с всеки един от тях, това би ни освободило ресурса и възможностите да продължим с търсене подпомагане от страна на държавата и за зала „Диана”, и за стадиона на града. Но до тогава мисля, че е редно и хубаво да си оставим алтернатива и възможности да използваме инструмента на концесията, за да търсим и дай боже да намерим сериозен инвеститор, който да инвестира и в стадиона, и в залата. Това ще бъде само в интерес на града и на нашите деца. Благодаря ви.

Банков - Уважаеми колеги, аз мисля че от това действие което Вие ще приемете сега с този план няма нищо да произтече, защото ако някой казва, че с това ние имаме план за общинските концесии дълбоко се лъже. Защото замисъла на закона е при нас наистина да стане един дебат кои дейности и кои обекти публични бихме могли по този начин да стопанисваме. Тука такъв дебат няма, тука, за да влезем в някакъв срок ни се предлагат два обекта и ни се казва това ще бъдат общинските концесии. И действително общината и ръководството на екипа, който води тази община, така често повтаряно, имаше намерение да стане един добър план за подпомагане на общината, за стопанисването на тези обекти и развиването на тези дейности, през тези три месеца щяха да се предложат наистина на обсъждане кои дейности. Защото имаме ОП, чийто дейности може да бъдат вид концесия, но е по-добре да имаме определен брой служители, да бъдем работодатели и тия хора да ни вършат някаква определена работа в определени моменти.

Ибришимов - Г-н Банков, моля говорете по същество.

Банков Аз по същество говоря, значи това което говорихме, поддържането може да бъде концесия. За това говоря за обектите а това че някой предлага залите по 25 млн. кой ще ти ги даде? И какво ще получи? Нали казахме пари дейност или обект пари прим, откъде ще дойдат? И ето обаче възникна един друг въпрос тука, много интересно нещо се каза, че при първото проучване залата е милион до 3 млн. Ами тези 3 млн. ги имаше, само че никой не си направи усилията да ги усвои, искаха 5 – 10 за усвояване, а не за ремонт. Имаше ги парите, но не искам да влизам в този проблем….

Ибришимов - Това сме го обсъждали ….

Банков - Но парите ги имаше, бяха отпуснати половината, половината за Индже войвода, половината за това, но парите за залата не се усвоиха ….

Ибришимов - Това сме го обсъждали г-н Банков и не е точно така както го казвате.

Банков - Абе правите ми забележка, ако искате с вас можем да проверим дали са били отпуснати или не, дали са били тука или не, но парите ги имаше.

Ибришимов - Добре приемам това предложение.

Банков - До 3 млн. говорим, до 3 млн. Бяха осигурени, но никой не ги прави. Сега предлагайки тука тези концесии, виждам още нещо - ами ние за 240 направихме един проект, ами защо не направим още един за 200 – 300 хил. лв. много лесно се усвояват тези, но просто преминахме на друга вълна от строителство тъй като понамаля. А общинските имоти какво ги правим - от публични ги правим частни, за да можем да ги продаваме, а не да ги стопанисваме, да носят нещо за общината, някакъв приход за тази общност тука. Да, вярно е и частни правим публични но това са гробищата, а те на всички са необходими. Така че с това виждане на този екип, с това виждане на тази администрация ще имаме такъв план. Ето това вие наричате план за концесиите, 2-3 години след нас които ще бъдат избрани ще изпълняват, това просто е как да го кажа вътрешно, да мисли всеки от вас който ще натиска копчето. Дуплика няма да правя.

Ибришимов -Добре ще изчакаме и ще видим

Костов – репл. - Уважаеми колеги, г-н Банков, това че няма да станете на дуплика няма да ме въздържи да направя това което преди няколко сесии казах на вашата цялата група, че ще ставам всеки път и ще казвам, че лъжете когато лъжете, а вие после казвайте, че ще отидем в съда и т.н. Вие излъгахте г-н Банков, никога не е имало гласуване на средства за зала „Диана“. Вярвайте ми, лично бях заинтересуван когато излезе това министерско постановление 2014 г., тогава пари за зала „Диана“ нямаше, тогава имаше пари за първи етап на „Индже войвода“. Да, тогава по другите общини имаше гласувани пари за Веселиново –  Завой - Жельо войвода, тогава вашето правителство решихте, че Ямбол няма нужда от болница и направихте Ямбол -  Веселиново – Жельо войвода. Заради това нямаме нито един проект по регионалната пътна инфраструктура по ОП „Региони в растеж 2014 – 2020г.“. Просто вие тогава решихте да накажете ямболлии – е успяхте, ние сега го направихме част от ……

Ибришимов -  Г-н Костов, моля по същество да говорите.

Костов - Той беше тогава предвиден в това министерско постановление, за което вие говорите. Но пари за зала „Диана“ нямаше г-н Банков, и вие от тази трибуна излъгахте. Благодаря.

Ибришимов -  Да, това казах и аз, че това сме го обсъждали и че не е точно както го казахте. Аз затова казах, че ще изчакам, защото съм сигурен че ще направите, но първо ще дам думата за втората реплика на г-н Бакърджиев.

Бакърджиев – репл. - Уважаеми г-н Председател, уважаеми г-н Славов, уважаеми колеги. За мен беше малко странно, че именно г-н Банков излезе да говори за концесиите, защото ако се върнем малко назад във времето и прочетем във вестниците ще си спомним онази най-плачевна концесия по времето когато той беше зам. кмет по отношение на парка и вие знаете какво се случи - просто превърнахме един парк в градска джунгла именно защото г-н Банков беше един от радетелите на тази концесия за даването на парка. Така че г-н Банков, мисля че по-добре да не се изказвате.

Ибришимов – Няма други желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване първо постъпилото предложение на г-жа Георгиева - изчита предложението.

Гласували      за – 11                        против – 20                           въздържали се – 2

            Не се приема.

Подлагам на гласуване предложение на г-н Д. Стоянов - изчита предложението.

Гласували      за – 16                        против – 8                             въздържали се – 8

            Не се приема.

Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 25                        против – 3                             въздържали се – 5

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

            Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал.1, т.8, т.12 от ЗМСМА, във връзка с чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост, чл.40, ал.1, § 8 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за концесиите и чл.19, ал.1 от Наредба за изискванията за определяне на финансово-икономическите елементи на концесията, приема План за действие за концесии на територията на Община Ямбол за периода 2018-2020г. /включително/.

           

            Йоргова – отр. вот - Г-н Славов, г-н Ибришимов, колеги. Може би в залата присъстват една голяма част като бивши спортисти, аз не съм съгласна с този план за действие. И да се върнем малко назад във времето 2015г., ако се сещате тук приехме един проект който внесохме на 15.08.2015г. в Министерски съвет, точно план и проект за пистата на стадиона. В последствие г-н Кралев, тогава беше министър на младежта и спорта, отпусна средства за тревната площ и тогава тенденцията беше да се почне отвътре – навън, за да се прави и нормално е нали едно такова строителство да се прави, да се почне от тревната площ и да се тръгне към пистата. Направи се тревната площ, вие сте свидетели  … и се спря до там. Парите които трябваше да се отпуснат за пистата, може би никои от общинска администрация не се заинтересова, за да може да се продължи този проект и в разговори със служители от тази администрация даде ми се да разбера, че това не било приоритет за г-н Славов. От днешния документ ние вече виждаме, че наистина от държавата вече средства явно няма да се искат и понеже ние сме може би единственият областен град в който няма писта и стадион явно вече … при приема който вие гласувахте с този материал ще се даде на някой концесионер и може би гражданите така по-трудно ще съумяват да ползват тези съоръжения. А помисли ли се и за спортните клубове, практиката показва в държавата че когато такива спортни съоръжения се дават на концесионери там възниква проблема и за спортните клубове. Но може би това не се е обмисляло и накрая мога да кажа че … попитаха ли се и спортните среди може би трябваше да има едно по-широко обсъждане за да се стигне за проектирането на този план за  действие. Това е, не съм съгласна, това е моя отрицателен вот и явно спортните деятели които присъстват тук в залата са съгласни за отдаването на тези съоръжения на концесия.

Last modified on Четвъртък, 13 Септември 2018 09:21
Read 816 times
Rate this item
(0 votes)
Copyright © 2018 Актуални новини за Ямбол. Следете последните новини от днес за Ямбол.. All rights reserved.
designed by Nuevvo