×

Внимание

EU e-Privacy Directive

This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

View Privacy Policy

View e-Privacy Directive Documents

You have declined cookies. This decision can be reversed.

Инициативен комитет  „Да спасим град Ямбол от Кмета“ :

Четвъртък, 09 Август 2018 12:14


Относно: Основен ремонт на детска ясла (ДЯ) „Слънчево детство“ и целодневна детска градина -ЦДГ „Свобода“ в гр.Ямбол...   

   
                                                                               До Президента

                                                                                       на Република България

                                                                                       г-н Румен Радев

 

                                                                                        До Министър–председателя

                                                                                        на Република България

                                                                                        г-н Бойко Борисов

 

                                                                                        До Главния прокурор на

                                                                                        Република България

                                                                                        г-н Сотир Цацаров           

                                                                                      

                                                                                        До Ръководителя на

                                                                                        специализираната прокуратура

                                                                                        г-н Иван Гешев

 

До Министъра на МРРБ            г-н Николай Нанков

До Ръководителя на УО на ОП "Региони в растеж" 2014-2020  г-жа Деница Николова
 

До ДНСК София                         г-н Иван Несторов

До Народно събрание на РБ Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове

До медиите

С И Г Н А Л

за проверка

ДОПЪЛНЕНИЕ към сигнала за проверка от 18.06.2018 г.

от

Инициативен комитет  „Да спасим град Ямбол от Кмета“ - гр.Ямбол ул.“Н.Петрини“ 37

           

            Относно: Основен ремонт на детска ясла (ДЯ) „Слънчево детство“ и целодневна детска градина -ЦДГ „Свобода“ в гр.Ямбол по ОПРР 2014 – 2020 („КОМПЛЕКСНО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО – МОНТАЖНИ РАБОТИ ЗА ОБНОВЯВАНЕ И МОДЕРНИЗИРАНЕ НА ОБЕКТИ НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ИНФРАСТРУКТУРА НА ОБЩИНА ЯМБОЛ)

 

            Уважаеми г-н Радев,

 

            Уважаеми г-н Борисов,

            Уважаеми г-н Цацаров,

            Уважаеми г-н Гешев,

            Уважаеми г-н Нанков,

            Уважаема г-жо Николова,

 

            Уважаеми г-н Несторов,

            Уважаеми дами и господа членове на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове,

            Уважаеми дами и господа от медиите,

 

            Към днешна дата в строителните среди в гр.Ямбол усилено се коментира, че Община Ямбол е възложила Конструктивно обследване и изготвяне технически паспорти на сградите на ДЯ „Слънчево детство“ и ЦДГ „Свобода“, с което искат отново да замаскират вандалските набези върху конструкцията им?! Съмняваме се в почтеността на Възложителя Община Ямбол и в предоставената от него изходна информация на Изпълнителите на тези договори след станалия публично известен сензационния доклад от Конструктивното обследване на сградата на Безистена – старателно укриван, а в последствие унищожен(в нарушение на няколко закона) от ръководството на Община Ямбол!!! Доклад на екипа на проф. Йордан Милев, в който се доказва, че сградата на Безистена е в неустойчиво равновесие и е сеизмично НЕосигурена, а кмета почти три години и половина не спря да тръби, че Безистена няма никакви проблеми след като лично той с подписа си е възложил по договор и лично с подписа си е получил и одобрил Конструктивното обследване на Безистена без възражения?!

 

            Може би с тези си ходове ръководството на Община Ямбол се надява да заблуди всички сезирани досега отговорни институции и да въведе въпросните ДЯ „Слънчево детство“ и ЦДГ „Свобода“ в експлоатация.

 

            Какво е до момента констатираното състояние:

 

  1. 1. Осъществена е интервенция на конструктивните елементи и е намалена общата устойчивост на сградите.
  2. 2. Конструкциите на сградите в следствие разрушаване на греди и колони не отговаря на чл.169 ал.1 т.1 от ЗУТ и не може да влязат в нормална експлоатация.
  3. 3. Промяната на елементите (гредите) от стоманобетонови на бетонови поради нарушеното сцепление на бетона с арматурата (стремена и надлъжна арматура) променя изчислителния модел (значителна промяна – изменение на конструкцията); променя дуктилността и налага осигуряване на цялата сграда съгласно сеизмичното строителство (Еврокод 8.3 и чл.169 ал1. т.1).

            Това по Еврокод 8.3 се изисква задължително:

           

  1. 1. Осигуряване на общата устойчивост на конструкцията (Еврокод 8.3);
  2. 2. Осигуряване на гредите с интервенция (разрушаване бетоновото покритие на стремената, което е превърнало стоманобетоновите греди в бетонови) с необходимите конструктивни мерки за поемане на напречните сили и главните напрежения;

            На следваща стъпка трябва да се изготвят от правоспособно лице, конструктор с пълна проектанска правоспособност, проекти за Съществени отклонения от одобрения инвестиционен проект по време на СМР съгласно Чл.154 (2) от Закона за устройство на територията (ЗУТ) и доказващи отстраняване на посочените по горе забележки и изисквания след, което същите тези проекти следва да се одобрят от органа издал Строителното разрешение и изпълнят! Имаме информация, че към момента такива не са изготвени. Това е установено и коментирано на срещата между представители на МРРБ, ДНСК, КИИП,  проектанта конструктор и община Ямбол. Нещо повече към момента на тази среща не са били изготвени и никакви протоколи за опит за отстраняване на авариралите конструктивни елементи, които опити без одобрен конструктивен проект са незаконни(а може да са и с обратно действие – ОПАСНИ?!) и не гарантират възстановяването на конструкцията!

 

            При така стеклите се обстоятелства в нас възникват и следните въпроси:

 

  1. Има ли изготвени технически паспорти на сградите на ДЯ „Слънчево детство“ и ЦДГ „Свобода“ преди да се кандидатства по ОПРР 2014 – 2020?
  2. Ако има такива, то какво е заключението в тях и по точно „Устойчиви ли са сградите на Статични товари и на Сеизмични натоварвания“?
  3. Ако няма изготвени технически паспорти на сградите на ДЯ „Слънчево детство“ и ЦДГ „Свобода“ или заключенията в тях са, че сградите не са устойчиви на Статични товари и на Сеизмични натоварвания – Кой в управляващия орган на ОПРР 2014 – 2020 е одобрил Община Ямбол, в частност сградите на ДЯ „Слънчево детство“ и ЦДГ „Свобода“, за финансиране по програмата???
  4. В течение ли е надзорната фирма в строителството на това, което се случва на двата обекта?
  5. Подписан ли е акт 15 за обектите към момента и ако ДА от кога? Ако е подписан, като как така Възложителя ( Община Ямбол) си е позволил да приеме строежите в аварийна ситуация и да освободи от отговорност строителите???

 

            Ако всичко с тези два обекта беше наред, то те отдавна щяха да са въведени в експлоатация въпреки нашите сигнали за проверка. ЯВНО НЕ СА И ИМАТ СЕРИОЗНИ ПРОБЛЕМИ?!

            Продължаваме да сме сериозно обезпокоени за състоянието на сградите на ДЯ „Слънчево детство“ и ЦДГ „Свобода“ и за това, че там след броени дни ще влязат отново децата на Ямбол!!! Не искаме да бъдем черногледи, какво би могло да се случи при едно традиционно мероприятие в тях като тържество за Коледа или за празника на Мама, когато сградата ще е препълнена с родители и баби и дядовци на децата?! И за това са платени почти 2,6 милиона лева европейски средства!!!

 

 

             Уважаеми г-н Гешев,

            АКО ВСИЧКО КАЗАНО ДО ТУК Е ТАКА И ФАКТИТЕ СЕ ПОТВЪРДЯТ, ТО ТОВА НЕ Е ЛИ ЕДНА ДОБРЕ ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА, КОЯТО ПРОДЪЛЖАВА С МАШИНАЦИИТЕ СИ И КОЙ Е НЕЙНИЯТ „МОЗЪК“???

            Разчитаме на обективна и своевременна проверка от Ваша страна на изложените факти, като това е наложително да стане в най-кратки срокове, поради заплахата от конструктивна гледна точка за двете сгради! Моля при констатирани нередности да предприемете законови действия спрямо отговорните лица. Изказваме готовност за съдействие с наши специалисти при извършване на проверките!

            В очакване на отговора Ви до нас

                     С уважение: инж.Александър Петров – ПГС конструкции .....................

                                            Борислав Пехливанов – дипломиран икономист ...............

                                            инж.Каньо Канев – Електро инженер ...................................

                                            ст.ас.инж.Иван Кърцъков-ПГС конструкции ....................

                                            Красимир Стойчев ....................................................................

                                               Рафаел Калдерон ...............................................

Last modified on Петък, 10 Август 2018 10:32
Read 1064 times
Rate this item
(0 votes)
Copyright © 2018 Актуални новини за Ямбол. Следете последните новини от днес за Ямбол.. All rights reserved.
designed by Nuevvo