×

Внимание

EU e-Privacy Directive

This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

View Privacy Policy

View e-Privacy Directive Documents

You have declined cookies. This decision can be reversed.

Мотивите, подкрепени с документи на държ. органи, които инж. Мариета Сивкова

Понеделник, 30 Април 2018 08:21


добави към искането на групата съветници на БСП за изграждане на Временна комисия, която да се занимае с проблемите на Регионалното депо, които по тези пдокументи не са режени вече трета годинаМотиви

към предложението за Избор на временна комисия за изготвяне на доклад за експлоатационното състояние на клетка 1 на РДНО- Ямбол, въздействието върху околната среда на рекултивираното старо сметище и технико- икономически анализ на варианти за изграждане на бъдеща инфраструктура за управление на отпадъците, след закриване на клетка 1

В предходните години, съветниците в Общински съвет- Ямбол,  сме били единни  и е имало съгласие за реализация на проект за изграждането на регионалното депо Ямбол и за рекултивацията и закриването на старото сметище на община Ямбол.

През времето на строителство не сме създавали дискомфорт на управляващите и проявявали  съмнения, свързани с изграждането на двата обекта.

По време на експлоатацията, от декември 2015 г. до сега,  не сме  поставяли под съмнение европейското финансиране.

В резултат на действията на община Ямбол имаме рекултивирано старо сметище- собственост на община Ямбол и се управлява от община Ямбол и Регионално депо- собственост на община Ямбол, с оператор по комплексно разрешително- община Ямбол, което се управлява от Регионално сдружение на 5-те общини- Ямбол, Тунджа, Стралджа, Сливен и Нова Загора.

Какво се промени, че да искаме Временна комисия?

През целия период на експлоатация на депото кметовете на 5-те общини НЕ предоставяха публична информация за действията си по управление на регионалното депо, което беше  в нарушение на ЗУО.

През  февруари 2018 г. кмета на община Сливен  официално публикува  протоколи от заседанията на Регионално сдружение РЦУО-Ямбол, от които стана ясно, че има два проблема – депото е наводнено, налага се да се източват и транспортират в ПСОВ Сливен мръсни води/инфилтрат/ в огромни, необясними количества, без да е предвидено по технология, което води до разходи на общините около 500 000 лв и депото се запълва с бързи темпове, по- бързо от предвиденото. Кметовете са притеснени и не става ясно какви действия набелязват за решаване на проблемите.

В същото време, също през м. февруари, изпуснаха да изтичат замърсените води от регионалното депо директно в отводнителната канавка за чисти,  повърхностни води. Последваха  проверки и предписания от контролните органи от  Стара Загора и  Пловдив и от тях стана ясно, че трета година те правят едни и същи предписания към община Ямбол за предприемане на мерки за спиране замърсяването на водите от Регионално депо Ямбол, но тези мерки не се изпълняват.

            От получени документи по Закона за достъп до информацията става ясно, че изтичане на замърсени води е било проблем през 2016 г., когато на  община Ямбол   не е разплатена сума от около 3 млн.лв. при окончателно разплащане на проекта. Сумата е разплатена след заведено дело и подписано извънсъдебно споразумение, въпреки, че е било ясно в началото на   2017 г., че проблемът не е решен.

 

Искаме Временна комисия за изясняване на състоянието на двата обекта :

- Защото трета година не се вземат мерки за спиране замърсяването на подпочвените и повърхностните води от Регионално депо за отпадъци Ямбол;

- Защото двата обекта- Рекултивирано старо сметище и Регионално депо Ямбол са собственост на Община Ямбол и по закон трябва да  се управляват в интерес на населението и с грижата на добър стопанин;

- Защото на заседанията на РЦУО- Ямбол община Ямбол не е поставяла и не са разглеждани  мерки, а и  не са набелязани дейности за спиране на замърсяването.

Трета година се замърсяват подпочвени и повърхностни води от Регионално депо Ямбол и отново е поставен срок за изпълнение на мерките за спиране на замърсяването. Пак ли няма да ги изпълни община Ямбол?!

Затова искаме комисия, защото не може като общински съветници да стоим безучастни и да наблюдаваме как се замърсява околната среда, как органите правят предписания и те не се изпълняват. В полза на гражданите е да реагираме и да искаме мерките да се изпълнят!

            Няколко думи, накрая, за становището на кмета. Не е работа на кмета да се меси в дейността на общински съвет като дава мнение  дали да  избираме временна комисия или не. Естествено, че няма да иска работата му да излезе на показ, защото предмет на комисията ще са действията на кмета и неговата администрация. Но в тази унизителна ситуация ни постави Председателя на ОбС с  искането на становище от кмета.   

Г-н Председател, действието Ви е скандално е и уронващо авторитета  на ОбС като демократичен орган на местното самоуправление.

Надяваме се да подкрепите предложения проект за решение за избор на временна комисия!

 


Read 992 times
Rate this item
(0 votes)
Copyright © 2020 Актуални новини за Ямбол. Следете последните новини от днес за Ямбол.. All rights reserved.
designed by Nuevvo