×

Внимание

EU e-Privacy Directive

This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

View Privacy Policy

View e-Privacy Directive Documents

You have declined cookies. This decision can be reversed.

"Техностройинженеринг 99" осъди "Напоителни системи" за над 218 хиляди лева. Featured

Вторник, 17 Април 2018 06:06

Вчера състав на Ямболския окръжен съд обяви присъдата си. В дължимата сума влизат неразплатени средства /и лихви/ за доставка на материали по договор 2012 г за възстановяване на язовир Малко Шарково. Влизат и направените разходи по съдебното дело.
Което обаче вероятно няма да е последното, защото ответникът има право на обжалване

Р Е Ш И :

 

ОСЪЖДА "НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ"ЕАД със седалище и адрес на управление гр. София ПК 1186, р-н Овча купел, бул. „Цар Борис III" № 136, с ЕИК-831160078, на осн. чл.327 от ТЗ, във вр. с чл.287 и чл.288 от ТЗ, във вр. с чл.79 ЗЗД да ЗАПЛАТИ на "ТЕХНОСТРОЙ ИНЖЕНЕРИНГ 99"АД, със седалище и адрес на управление гр.Ямбол, ул.„Обходен път запад" №21, с ЕИК-128056792, чрез пълномощник адв. П.С. - ЯАК, сумата 141636,86 лв., представляваща дължима цена с ДДС за доставени и получени материали, /от която както следва: по фактура № 0000003195/31.10.2012г. -дължим остатък в размер на 109470,21 лв. с ДДС; по фактура № 0000003198/20.11.2012г. - дължима сума в размер на 29715,52 лв. с ДДС; по фактура № 0000003346/02.01.2013г. - дължима сума в размер на 1358,62 лв. с ДДС; по фактура № 0000003257/31.01.2013г. - дължима сума в размер на 216,35 лв. с ДДС и по фактура № 0000003650/31.10.2013г. - дължима сума в размер на 876,16 лв. с ДДС/, ведно със законовата лихва върху горепосочената главница, считано от 03.11.2017г. до окончателно й изплащане.

ОСЪЖДА "НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ"ЕАД гр.София, с ЕИК-831160078 да ЗАПЛАТИ на "ТЕХНОСТРОЙ ИНЖЕНЕРИНГ 99"АД, гр.Ямбол, с ЕИК-128056792, на осн. чл.86 ал.1 ЗЗД сумата от 43241,42 лв., представляваща лихва за забава, върху горепосочената главница от 141636,86 лв., за периода от 03.11.2014г. до датата на предявяване на ИМ в съда.

ОСЪЖДА "НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ"ЕАД гр.София, с ЕИК-831160078, на осн. чл.79 ал.1 ЗЗД, във вр. с чл.287 и чл.288 от ТЗ, във вр. с Договор за предоставяне на транспортни средства № Д-53-234/02.07.2012г. да ЗАПЛАТИ на "ТЕХНОСТРОЙ ИНЖЕНЕРИНГ 99"АД, гр.Ямбол, с ЕИК-128056792, сумата 10814,27 лв., представляваща дължима цена с ДДС за предоставен и извършен транспорт на материали, по фактура №0000003199/20.11.2012г., ведно със законовата лихва върху горепосочената главница, считано от 03.11.2017г. до окончателно й изплащане.

ОСЪЖДА "НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ"ЕАД гр.София, с ЕИК-831160078 да ЗАПЛАТИ на "ТЕХНОСТРОЙ ИНЖЕНЕРИНГ 99"АД, гр.Ямбол, с ЕИК-128056792, на осн. чл.86 ал.1 ЗЗД сумата от 3301,58 лв., представляваща лихва за забава, върху главницата от 10814,27 лв., за периода от 03.11.2014г. до датата на предявяване на ИМ в съда.

ОСЪЖДА "НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ"ЕАД гр.София, с ЕИК-831160078 да ЗАПЛАТИ на "ТЕХНОСТРОЙ ИНЖЕНЕРИНГ 99"АД, гр.Ямбол, с ЕИК-128056792 сумата 19145,77 лв.- разноски по делото.

Решението подлежи на въззивно обжалване, пред Апелативен съд гр.Бургас, в двуседмичен срок от връчването му на страните.

 

 

ОКРЪЖЕН СЪДИЯ:

http://www.os-yambol.org/ser/final/2018/04/0074d817/09340218.htm

 

Read 1284 times
Rate this item
(0 votes)
Copyright © 2019 Актуални новини за Ямбол. Следете последните новини от днес за Ямбол.. All rights reserved.
designed by Nuevvo