×

Внимание

EU e-Privacy Directive

This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

View Privacy Policy

View e-Privacy Directive Documents

You have declined cookies. This decision can be reversed.

Общински съветник, ще трябва да напусне Съвета? След старта на делото за подкуп, съветникът получи работа в Агенцията за закрила на детето...

Петък, 02 Март 2018 15:03

Окончателно е приключило делото  общинския съветник, Юсеин Ахмед  влязъл от ДПС, който беше уличен и обвинен в искане на подкуп. След като делото влезе в съда, той беше принуден да напусне Инспекцията по труда, но скоро след това, при течащи дела за корупция, но и  невинен до доказване на противното,  беше назначен в ...Агенцията за закрила на детето...
Проверимо е кога съветникът, влязъл от ДПС, се обяви за независим
Че делото е приключило окончателно, но не е отразено в  официалната информация от ЯОС, съответно няма общественоа информирация, дали са   предприети необходимите мерки за отстраняването на осъдения от Общинския съвет са констатирали от ИК "Да спасим град Ямбол от кмета" и сигнализират до...и чрез медиите. Проверихме и ние...

http://legalacts.justice.bg/?CourtId=4TnOZO0tJk0%3D&CaseKindId=Eim42Y0gCVI%3D&CaseNumber=DvatV%2BrsxA8%3D&CaseYear=kdctyIAESbQ%3D&ShowConnected=False&IsLuceneInUse=True&ShowResults=True&IsAdvanced=False

Припомняме, че в предния състав на ОбС Ямбол, поне четири месеца продължи да участва и взема решения до изчерпване мандата на Съмвта друг общински съветник.
При друг Общински съветник пък пак от същата политическа формация Общинската избирателна комисия не можа да събере необходимият брой гласове да го отстрани от Съвета...
До председателя на ЦИК София

г-жа Ивилина Робинсън

До председателя на ОИК Ямбол

г-жа Екатерина Янева

До председателя на ОбС Ямбол

г-н Данаил Ибришимов

 

До Юсеин Хасан Ахмед

общински съветник в ОбС Ямбол

 

 

С И Г Н А Л

за проверка

 

от Инициативен комитет  „Да спасим град Ямбол от Кмета“

гр.Ямбол ул.“Н.Петрини“ 37

 

Относно:

 

НОХД No 174/2016, IV състав

Подкуп

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ЯМБОЛ

Ю.Х.А.

Докладчик:
ВАСИЛ М. ПЕТКОВ

Присъда от 12.9.2016г.
Ю.Х.А.
Мотиви от 12.10.2016г.

 

 

            Уважаема г-жо Робинсън,

            Уважаема г-жо Янева,

            Уважаеми г-н Ибришимов,

            Уважаеми г-н Ахмед,

 

            На 07.12.2017г. с решение № 219 ВКС на РБългария се е произнесъл по въпросното дело. На интернет страницата на ЯОС все още не е видно дали решението е в законна сила, но от справка за движението на делото е видно, че то е влязло в законна сила на 7.12.2017г. !!! Публична тайна е, че подсъдимия по делото е Общински съветник в Община Ямбол. Надяваме се, че това е известно и на вас!!!

           

            Според ЗМСМА:

 

            Чл. 30. ...

(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 69 от 1999 г., в сила от 03.08.1999 г.) Пълномощията на общинския съветник се прекратяват предсрочно:

...

  1. (доп. - ДВ, бр. 85 от 2000 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 39 от 2016 г., в сила от 26.05.2016 г.) когато след избирането му е осъден с влязла в сила присъда на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер или на лишаване от право да заема държавна длъжност;

            Ако присъдата е такава, то това означава, че от 07.12.2017г. осъдения не може и не трябва да е общински съветник, и в бонус - да получава и заплата от НАШИТЕ ДАНЪЦИ!!!

           

            Още повече, че въпросното дело е част от „Актуален списък на делата във ВКС, свързани с корупционни престъпления (мерки 20 и 21 от Плана за действие за изпълнение на препоръките от Доклада на Европейската комисия от януари 2017 г. в рамките на Механизма за сътрудничество и оценка)“:

            Уважаема г-жо Робинсън,

            Уважаема г-жо Янева,

            Уважаеми г-н Ибришимов,

            Надяваме се да извършите проверка на изнесеното от нас, като ако то се окаже вярно да предприемете незабавни действия съобразно закона и правомощията Ви!!!

            В очакване на отговора Ви

                        С уважение:   Александър Петров ..................................

 

                                               Борислав Пехливанов................................

 

                                               Каньо Канев.................................................

 

                                               Иван Кърцъков...........................................

 

                                               Красимир Стойчев......................................

 

                                               Рафаел Калдерон.....................................
Приложено Ви изпращаме влязло в сила съдебно решение касаещо действащ общински съветник в Общински съвет Ямбол за предприемане на последстващи действия от Ваша страна съгласно ЗМСМА и присъдата по въпросното дело.
 
Приложено:
1. Актуален списък на делата във ВКС, свързани с корупционни престъпления (мерки 20 и 21 от Плана за действие за изпълнение на препоръките от Доклада на Европейската комисия от януари 2017 г. в рамките на Механизма за сътрудничество и оценка)
 
http://www.vks.bg/Press%20Office/dela_op_kp/2017_03_vks_kp.pdf - страница 4 от файла на линка !!!
 
2. Сигнал от ИК „Да спасим град Ямбол от кмета“
 
3. Сравка от Окръжен съд Ямбол за движението по делото - Влязло в законна сила на 7.12.2017г. !!!
 
 
Желаем успешен ден!

ИК „Да спасим град Ямбол от кмета“

гр.Ямбол, ул.“Николай Петрини“ 37, тел 046 66 40 40

Last modified on Понеделник, 05 Март 2018 14:14
Read 880 times
Rate this item
(0 votes)
Copyright © 2018 Актуални новини за Ямбол. Следете последните новини от днес за Ямбол.. All rights reserved.
designed by Nuevvo