Важно съобщение /във връзка, с което Е получиЛА сигнал и Прокуратурата/ Featured

Петък, 24 Ноември 2017 18:58         Във връзка с постъпило запитване от Ръководството на Община Стралджа, уведомявам, че жителите на Община Стралджа, клиенти на Дирекция „Социално подпомагане“ –Ямбол, могат да депозират своите заявления за отпускане на месечни и целеви социални помощи и добавки както в изнесеното работно място, находящо се в гр. Стралджа, ул. „П. К. Яворов“ № 57, така и за тяхно удобство при мобилната група социални работници, които ще посещават населените места от Община Стралджа по предварително утвърден график, съгласуван с кметовете и кметските наместници по места.    Мария Славова
Директор ДСП-Ямбол


Бел. Яс - това е отколешната, наложила се, непроменяна,  улесняваща  подпомаганите практика и всички други информации са лъжливи и зловредни.
За, изясняване на произхода им за случая е сезирана и прокуратурата

Last modified on Неделя, 26 Ноември 2017 14:31
Read 1645 times
Rate this item
(15 votes)
Copyright © 2018 Актуални новини за Ямбол. Следете последните новини от днес за Ямбол.. All rights reserved.
designed by Nuevvo