+++ Гражданско движение /ПЛАЩАМЕ В ПЪТИ ПОВЕЧЕ ОТ СЛИВНАЛИИ/ Featured

Вторник, 21 Ноември 2017 18:19

 

сигнализира гражданите на Ямбол и настоява в Общинския съвет за драстично намаляне на размера на събираната такса смет от жителите на града и от фирмите.

"Да възродим Ямбол е наша обща кауза" съпоставят размера на таксата в Ямбол сега и приетата такса за община Сливен /която не е  само 1 град/ на 17 октомври 2017 година.Сливен плащат мнго по-малко, а имат и много повече транспортни разходи,защото Регионалнот депо е в близост до Ямбол.

/Вижте таблицата/

 

 

ДО ГРАЖДАНИТЕ НА

ОБЩИНА ЯМБОЛ

 

ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЯМБОЛ

ДАНАИЛ ИБРИШИМОВ

 

ДО ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЯМБОЛ

 

ДО КМЕТА НА ОБЩИНА ЯМБОЛ

ГЕОРГИ СЛАВОВ

 

ДО ЯМБОЛСКИТЕ И НАЦИОНАЛНИТЕ МЕДИИ

 

ИСКАНЕ

от Гражданско движение  „Да възродим Ямбол е нашата обща кауза“

гр.Ямбол ул.“Кабиле“ 14

 

Относно: ПЛАН-СМЕТКА И ТАКСА СМЕТ ЗА 2018г. НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЯМБОЛ

 

Уважаеми съграждани от Община Ямбол,

Уважаеми г-н Ибришимов,

Уважаеми дами и господа общински съветници,

Уважаеми г-н Славов,

Уважаеми дами и господа от медиите,

 

Във връзка с подаден сигнал на Общоградското събрание (проведено на 13.11.2017 г. в сградата на НТС Ямбол, по инициатива на Гражданско движение "Да възродим Ямбол е нашата обща кауза"), бе направена справка в интернет страницата на община Сливен.

Установихме, че с приета още на 17.10.2017 г. и влязла вече в сила План-сметка, одобрените от ОбС Сливен нови размери промили за облагане с Такса битови отпадъци са както следва: 1.05‰ за граждани и 1.50‰ за бизнеса в град Сливен за 2018 г.

Изводът който правим (а той е очевиден), е че Ние, гражданите на Община Ямбол платихме (и плащаме) за 2017 г. многократно по-висока Такса за битови отпадъци - респективно размерите промили в Община Ямбол са както следва: 2.46 ‰ за граждани и 4.04 ‰ за бизнеса (т.е. 234% по-високи такси за гражданите и 269% по-високи за бизнеса на Община Ямбол), плюс допълнително завишение от 623 973.70 лв. по искане на кмета Славов и гласувано с решение на ОбС Ямбол (за натрупаните дължими от община Ямбол средства към РИОСВ Ст.Загора). Удивителна разлика. Още повече че община Сливен ползва същото депо за депониране като община Ямбол - в с. Хаджи Димитрово и по тази причина има драстично по-високи транспортни разходи. Но въпреки тях, община Сливен, успява да покрие нуждите си за обслужване на населението и бизнеса си с 2,5 по-малко финансови средства (на условна единица услуга). Трябва да напомним, че в края на 2016 кметът Славов, всъщност поиска много по-високи размери промили за 2017 г. (до 3,5 пъти повече), но в резултат на гражданския натиск и заведени дела в съда бе принуден да оттегли искането си чрез нарочно решение на ОбС Ямбол.

Нашето искане на ГД "Да възродим Ямбол е нашата Обща кауза" е:

ОбС Ямбол до края на 2017 г. да приеме, съгласно Закона за местни данъци и такси, нова План-сметка за облагане с Такса битови отпадъци за 2018 г. в община Ямбол, като тя е с равни или по-малки размери промили от тези в община Сливен. Като представители на нашите граждански права и интереси в местната власт, възлагаме на всички общински съветници, независимо от тяхната партийна принадлежност, съвестно да се запознаят с предимствата на решенията взети от техните колеги от ОбС Сливен, и техния положителен опит. Още повече, че изпълнението на нашето Искане, освен икономически стимул за граждани и бизнес, ще даде възможност на кмета Славов да докаже управленски качества и "голямата си грижа за пестеливото харчене на средствата на данъкоплатците", която сам нееднократно е заявявал.

Нека стане пределно ясно, че е крайно необходимо обществените средства, парите на нас гражданите, да се разходват ефективно от местната власт. В противен случай тази власт, не е на нивото нито на нуждите, нито на интересите на обществото, и тя става опасна и вредна. Това твърдим ние. И като гражданско движение, посветено на Общата кауза Да възродим Ямбол, ние ще бъдем настойчиви и последователни в нашите искания ресурсът на тази огромна власт, концентрирана в местното самоуправление да се използва в интерес на всеки член на обществото, а не само на единици от него. Това е базисно условие за генериране на по-висок жизнен стандарт и на по-високи доходи за всеки наш съгражданин.

Относно приемането на новата План-сметка за облагане с Такса битови отпадъци за 2018 г. в община Ямбол, имаме готови и работещи предложения, как да занижим още повече таксата битови отпадъци, която ще плащаме през следващите години, като желаещите граждани и фирми се включат в предварително първично отделяне на вторичните суровини от отпадъците, за което да бъдат стимулирани с намаляване на дължимата от тях "такса смет" или директно стимулирани чрез изграждане на няколко изкупвателни пунктове на вторични суровини на територията на Община Ямбол! Всъщност това е работеща практика, позната в много страни от общия ни Европейски съюз, с която практика се наемаме да ви запознаем при обсъждането на новата План-сметка за облагане с Такса битови отпадъци за 2018 г. в община Ямбол.

В очакване на решение и отговор от страна на ОбС Ямбол и на Община Ямбол:

 

Приложен СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ

 

В очакване на решение от страна на Общински съвет Ямбол и на Община Ямбол:

 

С уважение: Александър Петров ................................

 

Борислав Пехливанов.............................

 

Иван Кърцъков........................................

 

Каньо Канев..............................................

 

Красимир Стойчев..................................

 

Рафаел Калдерон.....................................

 

Росица Бакалова .......................................

 

Тодор Михайлов ..........................................

 

Тодор Стоянов.....................................

 

Христо Христов.............................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Last modified on Сряда, 22 Ноември 2017 13:58
Read 340 times
Rate this item
(3 votes)
Login to post comments
Copyright © 2018 Актуални новини за Ямбол. Следете последните новини от днес за Ямбол.. All rights reserved.
designed by Nuevvo