×

Внимание

JUser: :_load: Не може да бъде зареден потребител с номер: 686

EU e-Privacy Directive

This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

View Privacy Policy

View e-Privacy Directive Documents

You have declined cookies. This decision can be reversed.

Предложението на юриста Ваклена Кънчева и... /Галин Костов отново се подложи. И тоз бил начальняк/

Вторник, 21 Ноември 2017 07:10


на сесията. С негприемането,  на което /противозаконно впрочем/нещата още веднъж авторитарно блеснаха - СлавовГЕРБ не желае хората на Ямбол да бъдат питани. Заемът за 17-те милиона те ще усвоят, а ще плащаме ние...
В Ямбол нещата са трагикомични. Председателят на групата на ГЕРБ в местния парламент Галин Костов иска от председателя на Съвета ГЕРБИбришимов 10 м. полагащата им се п Правилник 10 м.почивка от името на кмета и лидер на ПП ГЕРБ Георги Славов..
Ба си - автритар и подлоги...
Но така е и в Народното събрание. Такива сме били били избрали да ни управлявали....

В. Кънчева - Уважаеми господин Председател на Общински съвет- Ямбол, уважаеми господин Кмет, уважаеми колеги, аз лично ще подкрепя предложението на осемте общински съветници за провеждане на местен референдум, защото смятам, че преди поемането на такова дългосрочно задължение, почти на максимума на разрешеното по закон, следва да бъде взето в предвид мнението на една по- голяма част от гражданите на Ямбол.

Смятам и че са налице законовите основания на чл.26 ал.1 от Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление за провеждането на такъв референдум. Съгласно този текст местен референдум се произвежда в община, район или кметство за пряко решаване на въпроси от местно значение, които законът е предоставил в компетентност на органите на местното самоуправление. Целта на закона е въпроси от компетентност на органите на местното самоуправление да бъдат решени не от тях, съобразно правомощията им, а пряко от гражданите на съответната община.

Въпросът дали да бъде поет общински дълг от 17 000 000 лв. и при какви условия, е от местно значение, и решаването му е вменено като задължение на ОбС, съгласно нормата на чл.21, т.10 от ЗМСМА. В случая не са налице и ограниченията на чл.26, ал.2 ЗПУГДВМС. Предложеният референдум не касае въпроси относно общинския бюджет, размера на местните данъци и такси, и не засяга правилата на вътрешната организация и дейност на Общинския съвет.

Единствената ми забележка е относно начина на формулиране на въпроса, за който е предложено да се проведе местен референдум като считам, че същия следва да бъде редактиран, без да се променя смисъла му като се махнат думите "след провеждане на местен референдум" или същия да придобие следния вид:

"Подкрепяте ли да се поеме общински дълг от 17 милиона лева, който да се разходва през периода 2018-2019г. и да се изплаща след две години гратисен период, в продължение на 10 години - от 2020г. до 2030г.?“

Считам, че въпросът в редакцията, която е в предложението на осемте общински съветници, е неясен, доколкото създава впечатлението, че ако бъде взето положително решение, ще се стигне до спирала от референдуми, като веднъж ще се прави референдум, с който ще се питат гражданите дали да има референдум, а след това втори такъв с въпроса относно поемането на дълга. Считам това за нецелесъобразно и освен това би обезмислило референдума като най-демократичен начин за изразяване на мнение от страна на гражданите по въпроси от местно значение. Доколкото чл.31, ал.1 ЗПУГДВМС позволява въпроса да бъде редактиран, без да бъде променян, правя предложение за редакция в този смисъл.

В предложението на кмета на Община Ямбол се акцентира именно върху тези думи като се аргументира незаконосъобразността на въпроса по смисъла на чл.31, вр. с чл.26, ал.1 от Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление, т.е. че не е в правомощията на ОбС да вземе решение произвеждането на местен референдум да  бъде   предшествано от друг местен референдум. Това до някъде е така, но тълкуването на предложението на осемте общински съветници налага извода, че всъщност става дума за неточност при формулирането на въпроса, а не за желание ОбС да взема решения за поредица от референдуми. Доколкото колегите са направили предложение за провеждането на местен референдум по въпроса дали гражданите на Ямбол подкрепят да се поеме общински дълг от 17 мил. лева, при посочените условия, смятам, че е налице възможност по смисъла на чл.31 от ЗПУГДВМС въпросът да бъде редактиран.

Съгласна съм, че датата 17.12.2017г. не е съобразена с изискването на чл.30, ал.4 от ЗПУГДВМС, задължаващо ОбС да приеме дата за произвеждане на референдума не по-рано от 45 дни и не по-късно от 60 дни от решението за референдума. Считам обаче, че няма пречки ОбС Ямбол да приеме друга дата - 14.01.2018г. (неделя) Датата е точно 60 дни (считано от днес - 15.11.2017г.)

Не приемам довода на г-н Кмета, че с предложението за произвеждане на местен референдум, се цели забавяне и възпрепятстване на изпълнението на инвестиционната програма на Община Ямбол. Не смятам, че използването на един толкова демократичен инструмент за участие на гражданите в местната власт, следва да се третира като пречка от общинската администрация. Вярно е, че ОбС при вземането на това решение действа при условията на оперативна самостоятелност и може да вземе както положително, така  и  отрицателно  решение  по предложението. Без да поставям под съмнение компетентността на колегите обаче, считам, че най-правилното решение по този важен за гражданите на Ямбол въпрос, може да бъде взето само и единствено от самите тях. Най-малкото, защото при гласуването ще се ръководят единствено и само от собствените си интереси.

 

В този смисъл са и разпоредбите на специалния закон, защото решението, прието с местен референдум няма да подлежи на последващо одобрение от ОбС....

....

 

 

Кънчева - дупл. – Очевидно не съм била разбрана от г-н Костадинов. Не коментирам целесъобразността, дали да бъде изтеглен кредит или не. Коментирах законосъобразността на предложението на осемте общински съветници и демократичността, че това е най-добрия начин да чуем мнението на хората. Така че въобще, може би възможността да говорим дали да бъде теглен или не ще ни бъде дадена на една друга сесия. Ние не коментираме кредита сега.

...

Сивкова – Искам да кажа, че не желая да ми се вкарват думи в устата. Аз не съм казала, че искаме два референдума. Това може да се провери в протокола и категорично го твърдя. Не тласкаме своите колеги към нарушение на закона. Аз лично не позволявам и по мой адрес да се правят такива внушения. Никога не съм си го позволила и това не е редно. По имейл съм изказала своето мнение относно поемането на дълга и то е категорично против. Ние не омаловажаваме информацията от МФ, напротив, ние я ползваме за база, за да покажем какво се случва и нещата не са съвсем така, както вие ги интерпретирате. Те са описани в проценти и суми и т.н. Като вносител подкрепям предложението на г-жа Кънчева и отново апелирам да се говори по същество, ако някой има нещо да каже по темата.

Банков – Тука става една манипулация от кмета. Той, едва ли не цитира неща, които не сме казали. Още веднъж искам да подчертая, че датата няма общо с решението за референдум. Дата се определя от ОбС, както разбрахте ОбС е орган на местното самоуправление. В момента, в който се одобри въпроса, ОбС определя дата. Това, че не сме предложили няма значение. Ние сме били предложили два референдума. Въпросът е по принцип – подкрепя ли се този дълг 17 млн. и така и така. Провеждаме референдум и правим дълга. Влизаме в хипотезата на чл.17, ал 2 от ЗОД. Това „след провеждане на референдум“ е прибавено към въпроса. Не е вярно, че се променя същността, не е вярно. Нищо не се променя – подкрепя ли се поемането на дълга, да или не. Това беше и в становището на г-жа Сивкова в началото, но вие не слушате, после в протокола ще четете. 

...

Ибришимов – Подлагам на гласуване второто предложение за промяна датата на … (от залата реплики, че първо трябва да има решение за референдум) Да, съгласен съм, подлагам на гласуване т.1 от решенията на вносителя. (отново реплики от залата, че трябва да се гласува предложението за решение на кмета на общината)

Костов – От името на нашата ГС искам десет минути почивка.

Ибришимов – Обявявам десет минути почивка, 11.20 часа.

След почивката кворум 32 съветника в 11.35 часа.

Банков – проц. - Местен референдум се провежда по предложение на една пета от съветниците. Предложението се разглежда в ПК, те и кметът дават проект за решение. Може да бъде - одобрява или мотивирано отхвърля. Ако ес одобри тогава другите точки се разглеждат. МР да се проведе или не и точно това е в чл.30 ЗПУГДВМС – чете. Фактически проекта за решение е отхвърляне на предложението. Ние можем да го подкрепим или отхвърлим. Становище за това какво да направим могат да кажат ПК и кмета. Нашето предложение можеше да е само във вид – колеги, предлагаме да се проведе МР с въпрос ..“ и толкова. Би следвало за гласуваме на кмета, а нашето няма смисъл да се гласува.

Ибришимов – Чухте г-н Банков, аз и юристите, с които говорих смятат, че да, становище трябва да има и то за да преценят съветниците как да гласуват. Продължаваме както бяхме започнали преди почивката. Подлагам на гласуване т.1 от проекторешенията на вносителя. (чете предложението с въпроса)

Гласували      за – 8                          против – 20              въздържали се – 4

 

            Не се приема.

Last modified on Вторник, 21 Ноември 2017 16:44
Read 3998 times
Rate this item
(1 Vote)
Copyright © 2018 Актуални новини за Ямбол. Следете последните новини от днес за Ямбол.. All rights reserved.
designed by Nuevvo