×

Внимание

EU e-Privacy Directive

This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

View Privacy Policy

View e-Privacy Directive Documents

You have declined cookies. This decision can be reversed.

БЮДЖЕТЪТ НА ОБЩИНА ЯМБОЛ ЗА 2017 г. – БЮДЖЕТ НА СТАТУКВОТО

Сряда, 01 Февруари 2017 00:41


На 30 януари 2017 година Общинският съвет – Ямбол прие бюджета на общината за 2017 г. С този акт на мнозинството приключи процедурата по обсъждането и приемането на бюджета.
Община Ямбол има бюджет от 50 млн лв., с приходи и разходи и всички необходими бюджетни атрибути, но това е бюджетът на администрацията, предложен, обсъждан и приет както в тоталитарното време. Защо този бюджет отразява само и единствено политическото и икономическото статукво от последните 8-9 години и не е свързан с интересите на мнозинството от гражданите на Ямбол? Защото:    Бюджетът има само нормативна обосновка като финансов план, но липсват приоритетите на които е подчинен, не е ясно какви общозначими проблеми за местната общност ще реши, каква е връзката на финансовия план с Управленската стратегия на Кмета, с Общинския план за развитие и т.н.;
    Бюджетната процедура не беше нито демократична, нито прозрачна, защото през последните 3-4 години е белязана със знаците на пълен формализъм, бюрoкратичност и демонстрация на високомерие и дистанцираност от гражданите – няма публичност за постъпилите предложения при обсъждането, информация за обобщените предложения –  колко от предложенията на гражданите са залегнали в бюджета, които не са приети защо и по какви причини. Когато се постави началото на тези публични обсъждания, гражданите ги приветстваха, но с действията си администрацията напълно обезличи техния смисъл и отчужди гражданите от собствената им община;
    Предложенията на общинските съветници, извън мнозинството, нямат значение и стойност нито в работата на постоянните комисии, нито в заседанията на Общинския съвет;
    Няма  нито едно изречение в мотивацията на бюджета, чрез което  общинската администрация да посочи, че е разбрала очакванията на гражданите за промяна не само на национално, но и на местно равнище – не може единственият приоритет да бъдат пътищата и магистралите, респективно улиците и синята зона за Ямбол, примерно.
Като финансова рамка и план приетият бюджет на община Ямбол, въпреки че като цифрово изражение е по-голям, примерно с 10 млн лв. от бюджет 2013 г., е свидетелство за възникващи проблеми със собствените приходи на общината: формално тези приходи са на същото равнище на 2013 година, но:
    Приходите от данъци и такси са в размер на 14 млн.лв, което е около 75 % от собствените приходи, а това натоварва финансово гражданите на Ямбол;
    Отново се разчита на приходите от продажба на общинска собственост за финансиране на капиталовите разходи на общината;
    Обектите в списъка на капиталовите разходи са около 20 на брой, поне 30% за проектиране, а през 2013г. са двойно повече и с двойно по-вече финансиране – около 4 млн.лв.  Проблемът е не толкова количествен, най-важна е ефективността  от  вложените средства и колко граждани се ползват от капиталовложенията. Може би скоро общинската администрация ще отчете, че само по проекти са привлечени и усвоени над 150 млн. лв., т.е по 20 х.лв.  средно на ямболски гражданин. Въпросът е с какво и колко се промени качеството на живот на гражданите на Ямбол, справяме ли се с демографския срив, с напускането на Ямбол на високо образованите  и квалифицирани млади хора, с тези средства стабилизира ли се малкия и среден бизнес ; колко външни инвеститори са открили нови работни места и т.н. Само един груб пример – в бюджета разчитаме на приходи от такси от детски градини около 400 х.лв. и в същото време в разходите планираме разходи за 400 х.лв. за национални и местни културни прояви и празници. Не става въпрос за противопоставяне на значимостите, а за приоритети и търсене на алтернативни източници за финансиране;
    Бюджетният план не отговаря на много въпроси, например  за: прословутата нова болница – след като не е завършена от държавата, върната ли е собствеността на общината; след като преди 3-4 години министър пое ангажимент за ремонта на младежкия дом, защо не се случи; необходима ли е нова спортна зала за Ямбол или тази трябва да се ремонтира; след като гаражите бяха махнати, общината предлага ли възможности на гражданите по квартали за изграждането на закрити паркинги и гаражи, за зони за свободно и безплатно паркиране извън синята зона и т.н.
Община Ямбол има бюджет за 2017 г., той вероятно е максимално добър и балансиран, съставен от специалисти, приет от обществено ангажирани, отговорни единствено пред гражданите общински съветници. Бъдещето и гражданите са истинските съдници.
Общински съвет на ПП „АБВ” - Ямбол

Read 1772 times
Rate this item
(1 Vote)
Tagged under
Copyright © 2020 Актуални новини за Ямбол. Следете последните новини от днес за Ямбол.. All rights reserved.
designed by Nuevvo