×

Внимание

EU e-Privacy Directive

This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

View Privacy Policy

View e-Privacy Directive Documents

You have declined cookies. This decision can be reversed.

29. Дек. Сесия на Общинския съвет на Ямбол. Със следните точки:

Сряда, 28 Декември 2016 21:15


     Дневен ред  за XV  заседание на ОбС /29.12.2016/

 
 

1. Предложение относно одобряване на план-сметката и определяне размера на таксата за битови отпадъци за 2017г.

2.Предложение относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на наредбата за определяне размера на местните данъци в община Ямбол.

3.Предложение относно определяне броя на таксиметровите автомобили, работещи в община Ямбол, както и минимални и максимални цени за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег по съответната тарифа, валидни за община Ямбол.

4.Предложение относно приемане на правилник за устройството и дейността на ОДК - Ямбол като Център за подкрепа и личностно развитие. - Проект правилник ОДК

5.Предложение относно приемане на Анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Ямбол. - АНАЛИЗ подкрепа за личностно развитие

6.Предложение относно промяна във вида (наименованието) на действащите социални услуги от резидентен тип.

7.Предложение относно изразяване на мотивирано становище по молба за опрощаване на задължения от Христина Маринова Атанасова - Желева.

8.Предложение относно отпускане на ЕФП на Тихомир Демирев Христов и Мариана Иванова Колева.

9.Предложение относно одобряване на проект за изменение да действащия ПУП- ПРЗ на част от кв. 158 и кв.159 по плана на град Ямбол - Промишлена зона.

10.Предложение относно одобряване на проект за изменение на действащия ПУП - ПРЗ на УПИ І - "за търговия и услуги" в кв. 24 и УПИ І - 25 "за търговия и услуги" в кв. 20 по плана на гр. Ямбол, ж.к. "Диана".

11.Предложение относно процедура по безвъзмездно прехвърляне на движими вещи, предоставени от Професионална гимназия по хранителни технологии и туризъм.

 

 
Read 1537 times
Rate this item
(0 votes)
Tagged under
Copyright © 2020 Актуални новини за Ямбол. Следете последните новини от днес за Ямбол.. All rights reserved.
designed by Nuevvo