Report comment

ТЕАТЪР - ЗАПЛАТИ
В някакъв театър в провинцията имало такива заплати:
___________________________
1. Директор – 1180 лв.
2. Гл. счетоводител ½ бройка – 1300 лв.
3. Касиер (Д. А.) – 460 лв.
4. Финансов контрольор ½ бройка (име на неизвестен човек) – 230 лв.
5. Мениджър (Д. Р.) – 850 лв.
6. Сценограф ½ бройка (А. И.) – 260 лв.
7. Режисьор (А. Ж.) – 575 лв.
8. Артист (Цв. К.) – 695 лв.
9. Артист (Г. Р.) – 685 лв.
10. Артист (В. М.) – 630 лв.
11. Артист (Д. Р.) – 620 лв.
12. Артист (К. В.) – 610 лв.
13. Артист (Д. Д.) – 580 лв.
14. Артист (П. Б.) – 540 лв.
15. Артист (В. Я.) – 460 лв.
16. Артист (Н. В.) – 460 лв.
17. Организатор (З. П.) – 560 лв.
18. Организатор (М. С.) – 510 лв.
19. Касиер-билети ½ бройка (Т. С.) – 295 лв.
20. Театър-майстор (В. Ж.) – 660 лв.
21. Шофьор (И. Н.) – 530 лв. плюс 150 лв. за сценичен работник
22. Осветител (Н. Д.) – 460 лв.
23. Осветител (Н. С.) – 460 лв. плюс 200 лв. за шофьор.
24. Озвучител (Р. И.) – 600 лв.
25. Изп. художник (М. Д.) – 505 лв.
26. Гримьор (Ж. Д.) – 460 лв.
27. Гардероб (М. Р.) – 460 лв.
28. Хигиенист (М. Д.) – 460 лв.